Atidaryta medžio drožinių paroda

Pirmadienis, 15 Balandis 2013 16:41

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jomantų kaimo filiale atidaryta jomantiškio drožėjo Alekso Urbono medžio drožinių paroda „Prakalbintas medis".

Parodoje eksponuojami pastarųjų metų drožėjo darbai. Nors A. Urbonas drožinėja nuo pat vaikystės, didžioji dalis darbų buvo išdalinti ar padovanoti, todėl autoriui jų likę ne tiek jau daug.

Vaikystėje drožėjas neteko rankos, todėl jo medžio darbai nedideli. Tačiau ir viena ranka yra ištašęs net 4 kryžius. Jaunystėje dažniausiai jis droždavo velnius, nelabuosius, dabar – angelus, šventuosius, įvairius gyvūnus.

Į parodos atidarymą atvyko kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė, Jomantų bendruomenės pirmininkė Sigita Olendrienė, Pajūrio „Bočių" draugijos pirmininkė Birutė Kuizinaitė, drožėjo dukra Danguolė Kasnauskienė, nemažas būrys jomantiškių. Susirinkusieji džiaugėsi ne tik A. Urbono darbais, talentu, bet ir jo asmenybe – gerumu ir puikiu humoro jausmu.

Apie savo kūrybinį kelią pasakojo ir pats parodos autorius A. Urbonas. Jis prisiminė, kad vaikystėje nebuvę jokių žaislų, rakandų, tad tekdavę juos pasidaryti patiems. Droždavo tėvas, dėdės, kurie ir tapo pirmaisiais medžio darbų mokytojais. Parodos autorius prisipažino, kad pradžioje pirštai dažnai nukentėdavę, o vėliau išmokęs, kaip elgtis su specialiais įrankiais.

A. Urbonas dažniausiai drožia pagal iš anksto nusipieštus eskizus. Anot drožėjo, lengviausia drožti iš liepos ir drebulės, tačiau kartais visą triūsą sugadina ne vietoje pasitaikiusi šaka.

Jomantų filialo bibliotekininkė Gitana Daugnorienė džiaugėsi, kad aktyvus bibliotekos lankytojas A. Urbonas medyje mato meno kūrinį, o ne malkas. Bibliotekos darbuotoja paskaitė ištraukas iš Bruno Ferero knygos „365 pasakojimai". Vėliau dainomis susirinkusiuosius džiugino parodos autoriaus brolio anūkė Giedrė Norvaišaitė.

Stefa Minutaitė, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. metodininkė