Laisvės gynėjų diena Pajūralyje

Pirmadienis, 14 Sausis 2013 16:50

Sparnus išskleidę Baltijos kely

Tą naktį jūs atskridę į mirtį –

Jauni, tačiau dvasia taip dideli,

Jog prieš kulkas atstatėt nuogą širdį.

S. Račiūnas

Lietuvos istorijoje išskirtinę vietą užima 1991 metų sausio įvykiai, kurie parodė lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą būti laisvais ir nepriklausomais.

Minint 22-ąsias kruvinojo sausio metines Pajūralyje surengta popietė ,,Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena". Prisijungta ir prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija" – Pajūralio pagrindinės mokyklos bendruomenė uždegė languose žvakutės ir taip prisiminė kovojusius už Lietuvos laisvę.

Šventinę popietę organizavo Pajūralio bibliotekininkė S. Pūdžemienė ir meno mėgėjų kolektyvo vadovė A. Šimkuvienė. Joje dalyvavo bendruomenės nariai bei 6 klasės mokiniai, kurie įžiebė 14 žvakelių, simbolizuojančių žuvusiųjų Sausio 13-ąją atminimą bei pagerbė juos tylos minute.

Įdomiai apie to meto įvykius papasakojo jų liudininkė A. Tičkuvienė.

Pajūralio bibliotekoje ta proga parengta spaudinių paroda.

Pajūralio filialo bibliotekininkė Staselė Pūdžemienė