Adventinis vakaras „Seku, seku Kalėdų pasaką" Obelyne

Ketvirtadienis, 13 Gruodis 2018 18:21

Gruodžio 12 d. Obelyno biblioteka pakvietė bendruomenės narius į vakarą „Seku, seku Kalėdų pasaką", skirtą prisiminti Advento tradicijoms, kai ilgais žiemos vakarais susirinkę žmonės vakarodami mindavo mįsles, sekdavo pasakas, žaidė žaidimus. Ilgai kelyje neužtruko ir pats Kalėdų senelis, nes išgirdėjo, kad patys gražiausi kalėdiniai žibintai įžiebti būtent čia – Obelyne.

Tad apžiūrėjęs parodą, Kalėdų senelis įsitaisė vaikų būryje, iš maišo ištraukė pasakų knygą ir pasiūlė visiems pasiklausyti mėgstamiausios Senelio pasakos „Mergaitė su degtukais". Salei klausantis labai jautrios istorijos pasirodė ir pati mergaitė su degtukais (A. Trijonaitytė) bei jos mylima močiutė (S. Trijonaitienė).

Garsiai skaitoma pasaka ir trumpa jos inscenizacija sujaudino ir mažus, ir suaugusius vakaro klausytojus. Kitas pasakas ir eilėraščius skaitė patys jauniausi vakaro dalyviai. O pradėjus skaityti S. Nėries eilėraštį „Senelės Pasaka", jį mintinai deklamavo visa salė.

Kalėdų senelis visiems įteikė dovanas ir pakvietė skaitovus bendrai nuotraukai.

Vakarą toliau tęsė bibliotekininkė, kuri pakvietė suaugusiuosius sudalyvauti viktorinoje „Advento spėjimai". Susirinkusieji ne tik atsakinėjo į viktorinos klausimus, bet ir dalijosi prisiminimais apie Advento tradicijas. Atsisveikinę su Kalėdų seneliu, vakaro dalyviai vaišinosi arbata, šnekučiavosi ir žaidė senovinius Advento žaidimus.

Taip pat aptarėme praėjusių metų nuveiktus darbus. Biblioteka šiais metais sulaukė aktyvaus bendruomenės palaikymo organizuojant renginius. O, kad tie darbai ir tradicijos būtų tęsiamos, obelyniškiai subūrė aktyvių žmonių komandą, kurie ir toliau burs bendruomenę kūrybingai veiklai.

Silvijana Trijonaitienė, Obelyno filialo bibliotekininkė, Aušrinės Trijonaitytės ir Vaidos Mikutienės nuotr.