Upynoje pristatyta Romano Vasiliausko knyga apie Patulės apylinkes

Praėjusį sekmadienį Upynoje pristatyta Romano Vasiliausko knyga „Iš Patulės kaimo į platųjį pasaulį". Šioje knygoje atskleidžiama Patulės kaimo (Šilalės r.) istorija, žmonių gyvenimas, šeimose istoriškai susiklostę skirtingų kartų ypatumai. Renginį vedė Upynos bibliotekos bibliotekininkė Giedrė Leškienė.

Upynos kultūros namuose iš karto po šv. Mišių vykęs renginys sulaukė gausaus dalyvių būrio. Knygos pristatyme dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narės Loreta Kalnikaitė ir Teresė Ūksienė, Upynos seniūnijos seniūnė Stefa Kažukauskienė, Upynos parapijos klebonas Vytautas Šiaudvytis, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. metodininkė Stefa Minutaitė, leidinio autoriaus giminės, artimieji, kolegos ir, žinoma, Patulės kaimo gyventojai.

Kaip teigė autorius R. Vasiliauskas, „troškimą parengti knygą apie gimtąjį kaimą lėmė dvi aplinkybės: emociniai ryšiai su Tėviške kaip svarbiausia fizinio egzistavimo erdve ir kaimo žmonių, turinčių gilias šaknis šeimoje, pozityvios patirties išsaugojimo būtinybė ateinančioms kartoms".

Rima Norvilienė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vedėja, Linos Maslauskienės nuotr.