Obelyne pagerbtas tremtinių atminimas

Ketvirtadienis, 14 Birželis 2018 17:48

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena – buvo paminėta ir Obelyno bibliotekoje. Nešini trispalve, būrelis Obelyno pagrindinės mokyklos vasaros stovyklos dalyvių kartu su mokytojomis nužygiavome prie Atgimimo gatvėje stovinčio kryžiaus. Šis kryžius – atminimo ženklas, atgimimo laikotarpiu pastatytas tremtinio Antano Rabizos. Tai padėka Dievui, kad leido grįžti iš tremties, nes tikėjimas buvo vienintelė viltis, neleidusi palūžti sunkiomis sąlygomis.

Susirinkę prie kryžiaus, uždegėme atmino žvakeles, padėjome gėlių ir visų Lietuvos tremtinių atminimą pagerbėme tylos minute. Su dideliu susidomėjimo mokiniai klausėsi bibliotekininkės skaitomų ištraukų iš knygų „Erškėčių keliu", D. Grinkevičiūtės „Lietuviai prie Laptevų jūros" , kuriose pasakojama apie skaudžius tremtinių išgyvenimus. Mokiniai skaitė poetės ir tremtinės T. Ūksienės eilėraščius apie Tėvynę.

Šis gražus rytmetis, praleistas skaitant knygas, leido suprasti, kad ta viltis, degusi kiekvieno tremtinio širdyje, degs ir jaunosios kartos širdyse .

Taip pat šiai datai paminėti bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Išlaisvinta mintis".

Silvijana Trijonaitienė, Obelyno filialo bibliotekininkė