Zenonas Šlevinskas

Penktadienis, 26 Lapkritis 2010 12:11

Gimė 1953 m. liepos 23 d.

Baigė Laukuvos vidurinę mokyklą (dab. N. Vėliaus gimnazija) ir Rietavo žemės ūkio technikumo mechanizacijos skyrių.

Dirbo Laukuvos vidurinėje ir Požerės aštuonmetėje mokyklose laborantu ir pagalbiniu mokytoju, dėstė prancūzų kalbą vėliau žemės ūkio technikos susivienijime šaltkalviu suvirintoju, TSO. Dabar smulkusis verslininkas.

Dalyvauja rajono literatų klubo “Versmė” veikloje. Kūryba skelbta rajono literatų klubo “Versmė” almanachuose “Pirmoji brydė” (2001), Šiam kraštui gyvenu” (2005), “Šimtmečių pavėsy” (2009), rajono spaudoje.