Vlada Brazauskytė - Šveikauskienė

Penktadienis, 26 Lapkritis 2010 12:02

sveikauskieneGimė Laukuvoje, mokėsi Laukuvos ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijose, Klaipėdos mokytojų institute bei Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. Dirbo lietuvių kalbos mokytoja Ignalinos, Gargždų, Tverų vidurinėse mokyklose bei Laukuvos N. Vėliaus gimnazijoje (nuo 1960 m.).

Išleido šias poezijos knygas: „Kai nebuvo tavęs“ (1996), „Gyvenimo apoteozė“ (2003), „Pražydę spinduliai“ ( 2007). Kūryba skelbta Šilalės rajono literatų klubo “Versmė” almanachuose “Pirmoji brydė” (2001), “Šiam kraštui gyvenu” (2005), „Šimtmečių pavėsy“ (2009), Tauragės apskrities literatų kūrybos almanache „Esame“ (2008) ir kt. Priklauso Lietuvos mokytojų literatų “Spindulio” draugijai, Tėviškės pažinimo draugijai, Žemaitijos rašytojų bendrijai.