Henrika Aušrienė – Rybačiauskaitė

Penktadienis, 26 Lapkritis 2010 11:55

Gimė 1930 m. lapkričio 17 d. Kėdainių rajone, Vaidatonių kaime.

Mokėsi 1937 – 1942 m. Vaidatonių pradinėje mokykloje, 1943 – 1944 m. Dotnuvos mokykloje, nuo 1945 m. Dotnuvos Akademijos progimnazijoje – gimnazijoje, Panevėžio II-ojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Šiaulių Mokytojų institute, kurį neakivaizdžiai baigė 1963 m.

1951 – 1957 m. dirbo Anykščių rajono Surdegio ir Latavėnų septynmetėse mokyklose, 1958 – 2000 m. Šilalės vidurinėje mokykloje (dab. S. Gaudėšiaus gimnazija).

Mokyklose vadovavo mokinių dramos, šokių, literatų būreliams, rajono lituanistų metodiniam rateliui. Buvo apdovanota “Lietuvos švietimo pirmūno” ženklu, garbės raštais.

Yra Lietuvos mokytojų kūrėjų “Spindulio” klubo, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Šilalės rajono literatų klubo “Versmė” narė.

Yra išleidusi šias knygas: “Nakties gaudesys” (1996), “Lemties batuta” (1998 – A. Kulviečio premija), “Saulėlydžio vėjuose” (2002), “Jei širdelėj šiluma” (2002 – apdovanota “Spindulio” draugijos Geriausios knygos konkurse – I vieta).

Kūryba spausdinta rinkiniuose: “Pabūk džiaugsmu” (1987), “Eiliavimai II” (1996), “Kam pakėlei mane lig žvaigždžių” (1999), “Nupinsiu Lietuvai vainiką” (2004); Lietuvos Kaimo rašytojų sąjungos leidiniuose: “Krintantis lapas”, “Kaimo rašytojas”, “Giesmė ąžuolui”, “Mano tėviškė – rojaus kampelis”, “Mes atėjome ir einame”, “Gandrai parskrido”, “Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą”; Šilalės rajono literatų klubo “Versmė” almanachuose “Pirmoji brydė” (2001), “Šiam kraštui gyvenu” (2005), „Šimtmečių pavėsy“ (2009), Tauragės apskrities literatų kūrybos almanache „Esame“ (2008), periodiniuose leidiniuose “Ūkininkas”, “Šilalės artojas”, “Šilalės naujienos” ir kt.