2016 metų žymių kraštiečių sukaktys ir jubiliejai

GIMĘ ŠILALĖS RAJONE

ANDRIJAUSKAS VLADISLOVAS (1936 05 05 Lingiškėje, Šilalės vls.), sociologas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas. Sukanka 80 metų.

BOGUŠIENĖ (KEMPINAITĖ) VANDA (1936 11 28 Šiluose, Šilalėje), žurnalistė. Sukanka 80 metų.

DARIUS STEPONAS (Jucevičius) (1896 01 08 Rubiškėje, Kvėdarnos vls. – 1933 07 17 Soldino miške Vokietijoje (prie dab. Mislibožo, Lenkija), transatlantinis lakūnas. Sukanka 120 metų.

GIRČYTĖ – BALIENĖ STASĖ (1926 11 08 Laukuvoje), operos dainininkė. Sukanka 90 metų.

JANKAUSKAS ADOLFAS (1951 04 08 Usnynėje, Šilalės r.), civilinės aviacijos darbuotojas. Sukanka 65 metai.

JONIKAS LEONAS (1891 04 10 Apvaršuvoje, Laukuvos vls. – 1969 09 11 Čikagoje), spaudos darbuotojas, publicistas. Sukanka 125 metai.

JURAŠKA VYTAUTAS PIJUS (1931 05 03 Driežuose, Šilalės vls.), inžinierius, liaudies dailininkas, technikos mokslų daktaras. Sukanka 85 metai.

KAIRYS JURGIS (1951 05 06 Šaripovo mieste, Krasnojarsko krašte, tremtinių šeimoje), lakūnas bandytojas, lėktuvų sporto meistras, daugkartinis Lietuvos, Europos ir pasaulio aikštojo pilotažo čempionas ir prizininkas. Sukanka 65 metai.

KOŠINSKAS VLADAS (1936 04 15 Šilalėje), žurnalistas. Sukanka 80 metų.

KOŽUKAUSKAS PETRAS ROKAS (1881 02 24 Kastauniškėje, Kaltinėnų vls. – 1934 06 08 Nemunaityje, palaidotas Kretingoje), kunigas pranciškonas. Sukanka 135 metai.

KUIZINAS STANISLOVAS (1881 05 20 Vingininkuose, Šilalės vls. – 1943 Kaune), pulkininkas leitenantas, varpininkas. Gabeno iš Prūsijos knygas. Sukanka 135 metai.

KULIKAUSKAS VACLOVAS (1936 01 01 Laukuvoje), fizikas, fizikos mokslų daktaras. Sukanka 80 metų.

LESAUSKIS (Liasauskis) JUOZAS (1861 01 07 Kvėdarnos par. – 1957 Kaune), kunigas, teologinių veikalų autorius. Sukanka 155 metai.

LIATUKAS PRANAS (1876 01 29 Padievaityje, Kvėdarnos vls. – 1945), generolas, Lietuvos kariuomenės vadas. Sukanka 140 metų.

MIKUTIS VYTAUTAS (1926 11 07 Rėzgaliuose, Upynos apyl.), ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, docentas. Sukanka 90 metų.

NAUSĖDA ČESLOVAS (1946 02 16 Kiaukaliuose, Kaltinėnų vls.), dainininkas (tenoras). Sukanka 70 metų.

RAČINSKAS VLADAS (1929 06 22 Didkiemyje, Šilalės vls.), inžinierius technologas, technikos mokslų habil. daktaras. Sukanka 85 metai.

RAŠTUTIS NIKODEMAS (1881 02 06 Žvingių par. – 1947 06 16 Veidene Vokietijoje), kunigas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas. Sukanka 135 metai.

RAUDONIS STASYS (1896 03 16 Nedojėse, Šilalės vls. - 1935 Baltarusijoje), poetas. Sukanka 120 metų.

ROCIŪNAS VACYS (ROCEVIČIUS VACLOVAS 1916 02 14 Laukuvoje – 2012 12 04), prekybininkas, laikraštininkas. Sukanka 100 metų.

SERAFIMAS PRANCIŠKUS (1871 01 17 Kvėdarnoje – 1920 12 03 Vilks Bare, JAV, Pensilvanijos vls.), literatas, kunigas. Sukanka 145 metai.

TOLEIKIS ALOYZAS (1931 04 12 Gvalduose, Kvėdarnos vls.), skulptorius, profesorius. Sukanka 85 metai.

ŪKSIENĖ (RUBŠYTĖ) TERESĖ (1931 06 14 Bučiuose, Laukuvos vls.), liaudies eiliuotoja. Sukanka 85 metai.

GYVENĘ IR DIRBĘ ŠILALĖS RAJONE

BALTRAMAITIS SILVESTRAS (1841 12 02 Mankiškiuose, Radviliškio vls. – apie 1918), bibliografas, etnografas. Sukanka 175 metai.

BRAZAUSKAS ANTANAS (1931 01 04 Anšunijuose, Tauragės vls. – 1985), pedagogas, kraštotyrininkas. Sukanka 85 metai.

PAKALNIŠKIS KAZIMIERAS (1866 02 23 Gedgaudžiuose, Kretingos vls. – 1933 07 02 Raudėnuose, Šiaulių aps.), kunigas, publicistas, rašytojas. Sukanka 150 metų.

POCIUS DOMININKAS (1866 08 11 Kalakutiškėje, Plungės vls. – 1917 06 04 Žvingiuose, Šilalės vls.), kunigas, knygnešių rėmėjas, šviečiamųjų raštų rengėjas. Sukanka 150 metų.

REMEIKIS JUOZAS (1866 10 03 - ?), kunigas, spaudos draudimo metų veikėjas. Sukanka 150 metų.

STATKEVIČIUS VLADAS (1911 05 11 Naujininkuose, Jurbarko vls. – 1999 Šilalėje), pedagogas, kraštotyrininkas. Sukanka 105 metai.

Parengė Vida Beržinienė,
Bibliografijos ir kraštotyros skyrius