2015 metų žymių kraštiečių sukaktys ir jubiliejai

GIMĘ ŠILALĖS RAJONE

BIELSKIS PETRAS (1935 02 20 Mėčiuose, Laukuvos vls.), teatrologas, režisierius, humanitarinių mokslų daktaras. Sukanka 80 metų.

BILDUŠAS JONAS (1895 10 25 Pajūryje Šilalės vls. - 1966 10 03 Čikagoje), visuomenės veikėjas, mokytojas. Sukanka 120 metų.

BIRŽIŠKA  ANTANAS  (1855 01 17 (29) Žvingių parapijoje Lapkasių dvare -  1922 10 03 Viekšniuose), gydytojas. Sukanka 160 metų.

BIRŽIŠKIS STANISLOVAS (1900 11 13 Pailgotyje, Pajūrio vls. – 1996 03 19 Kaune), agronomas. Sukanka 115 metų.

BRIEDIS PRANAS (1925 Drobūkštalių k., Kvėdarnos vls - 1950), partizaninių kovų organizatorius. Sukanka 90 metų.

BŪDVYTIS PRANAS VYTAUTAS (1900 10 02 Kalniškiuose, Pajūrio vls. – 1975 09 07 Kaune), poetas, vertėjas. Sukanka 115 metai.

CIRTAUTAS KAZIMIERAS KLAUDIJUS (1915 01 18 Sodalėje, Kvėdarnos vls. - 1963), pedagogas. Sukanka 100 metų.

ČILVINAITĖ MARIJONA (1900 08 06 (19) Upynoje – 1995 06 28 Kaltinėnuose), etnografė. Sukanka 115 metų.

GERLIKAS PRANCIŠKUS (1940 04 15 Mažrimuose, Šilalės vls.), dailininkas. Sukanka 75 metai.

GOMALIAUSKIS, GOMALEVSKIS PETRAS  (1820 Paliepkalnyje, Laukuvos parapija – 1868 09 03 Saločiuose, Pasvalio vls.), kunigas, vertėjas, rašytojas. Sukanka 195 metai.

GRINAVECKIS VLADAS  (1925 08 15 Šiauduvoje, Laukuvos vls. – 1995 08 19 Vilniuje), Sukanka 90 metų.

GUDAUSKIS JONAS (1890 02 02 Šiauduvoje,  Laukuvos vls. – 1980 04 04 Čikagoje JAV), teisingumo ministras. Sukanka 125 metai.

IVINSKIS LAURYNAS (1810 08 03 Šilalės parapijoje – 1881 07 07 Milvyduose, Šiaulių aps.), švietėjas, literatas, pirmojo lietuviško kalendoriaus „Metų skaitlius ūkiškas"  rengėjas ir leidėjas. Sukanka 205 metai.

JAKUTIS ALGIRDAS  (1950 04 11 Tauragėje (po pusės metų persikėlė gyventi į Šilalę), inžinierius, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras. Sukanka 65 metai.

JAUNIUS ALOYZAS (1895 06 04 Kvėdarnos vls., Lembo k. - ?), kunigas. Sukanka 120 metų.

JURAŠKA ALEKSANDRAS (1850 Keberkščiuose, Pajūrio vls. – apie 1913 Pajūralio vls.), knygnešys, vertėsi amatais. Sukanka 165 metai.

JURGUTIS VYTAUTAS (1930 07 10 Šilalėje – 2013 02 23 Vilniuje), kompozitorius. Sukanka 85 metai.

KAVALIAUSKAS PETRAS (1860 Gvalduose, Kvėdarnos vls. – 1933 08 14 Kvėdarnoje), knygnešys. Sukanka 155 metai.

KEMPINAS ALFONSAS (1935 03 27 Kaune (1938 m. atsikėlė į Šilalę)), chirurgas, mokslininkas. Sukanka 80 metų.

KINDERIS JUOZAS (1930 11 19 Maldūnuose, Upynos apyl. - 2005 04 15 Rusnėje), poetas, tremtinys. Sukanka 85 metai.

MAJUS ANTANAS (1895 12 04 Šiaudaliuose, Šilalės vls. - ?), atsargos kapitonas, žurnalistas. Sukanka 120 metų.

MAKAUSKIS JONAS (1885 04 14 Reistruose, Šilalės vls. - ?), provizorius, visuomenės veikėjas. Sukanka  130 metų.

MIZGIRIS JONAS (1865 Šakėnuose, Kvėdarnos vls. - ?), knygnešys. Sukanka 150 metų.

NORMANTAS EDMUNDAS (1935 01 02 Kvėdarnoje), fizikas, matematikos mokslų kandidatas. Sukanka 80 metų.

POCIUS LIUDVIKAS (1940 08 23 Klabuose, Kvėdarnos apyl.), dailininkas, vitražistas. Sukanka 75 metai.

POŠKA ANTANAS (1925 03 21 Lentinėje, Šilalės vls.), inžinierius hidrotechnikas, technikos mokslų daktaras, docentas. Sukanka 90 metų.

RAČKAUSKIS JERONIMAS KRISPIJONAS (1825 12 21 Platustaliuose, Kaltinėnų vls. – 1889 12 22 Kaune), kunigas, prelatas, religinės literatūros rengėjas. Sukanka 190 metų.

RADŽIUS VYTAUTAS (1925 11 09 Tūbinėse, Šilalės vls. -  2013 11 16 Čikagoje, JAV), visuomenininkas, JAV lietuvių laikraščio „Dirva" redaktorius. Sukanka 90 metų.

STANSKIS PRANAS (1915 Kvėdarnos vls. – 1905 01 03 Lygumuose, Pakruojo vls.), kunigas, knygnešių rėmėjas, švietėjas, blaivybės skatintojas. Sukanka 200 metų.

STULGA VAIDOTAS ALBINAS (1940 10 31 Rubinave, Šilalės vls.), kultūros darbuotojas, meno saviveiklos organizatorius. Sukanka 75 metai.

STULGINSKIS ALEKSANDRAS (1885 02 26 Kūtaliuose, Kaltinėnų vls. – 1969 09 22 Kaune), agronomas, Lietuvos Respublikos prezidentas. Sukanka 130 metų.

SUGINTAS ANTANAS (1890 12 19 Stungaičiuose, Laukuvos vls. - ?), advokatas, politikas, spaudos darbuotojas. Sukanka 125 metai.

SUGINTAS BENEDIKTAS (1895 01 03 Vytogaloje - ?), kunigas, visuomenininkas. Sukanka 120 metų.

ŠETKUS BENEDIKTAS (1960 12 14 Šakėnuose, Kvėdarnos apyl.), istorikas. Sukanka 55 metai.

ŠIAUDVYTIS LEONAS (1900 Traksėdyje, Šilalės vls. – 1947 Vilniuje), teisininkas. Sukanka 115 metai.

TUMIENĖ – VALIŪTĖ ELENA (1920 03 16 Šilalėje – 1994 Alamoje,  JAV), pedagogė, rašytoja, filosofijos mokslų daktarė. Sukanka 95 metai.

URBONAVIČIUS – URBONAS VALENTINAS (1845 Kvėdarnos vls. – 1929 05 Vilniuje), 1863 sukilimo dalyvis, lietuvių tautinio judėjimo veikėjas. Sukanka 170 metų.

VAITIEKUS ALFREDAS (1940 02 20 Paežeryje, Pajūrio par.), ekonomistas, habil. daktaras. Sukanka 75 metai.

VILAINIS – ŠIDLAUSKAS ADOMAS (1905 01 21 Vaikių Lauko k., Laukuvos vls. – 1981 06 28 Čikagoje, JAV), žurnalistas, redaktorius. Sukanka 110 metų.

ŽUMBATIENĖ (JANKONYTĖ ) MARIJA GIEDRĖ (1940 06 24 Šilalėje), dailininkė, grafikos magistrė. Sukanka 75 metai.

GYVENĘ IR DIRBĘ ŠILALĖS RAJONE

DOVEIKIENĖ – KATINSKAITĖ ONA (1920 06 06 Maskvoje – 1993 03 Vilniuje), vertėja

FEIZA VIRGINIJUS (1960 10 01 Skaudvilėje), agronomas, mokslinis darbuotojas. Sukanka 55 metai.

GAUDĖŠIUS SIMONAS (apie 1870 Viekšnių apyl. – 1942 Komijoje), farmacininkas. Sukanka 145 metai.

JANKAUSKAS KONSTANTINAS (1870 01 16 Užprūdžiuose, Pilviškių vls. – 1935 02 24 Tauragėje), mokytojavo, daug prisidėjo prie D. Poškos Baublių muziejaus tvarkymo. Sukanka 145 metai.

MICKEVIČIUS JUOZAS (1900 08 27 Mačiūkiuose, Skuodo vls. – 1984 11 10 Šarnelėje, Plungės raj.), kraštotyrininkas, muziejininkas. Sukanka 115 metai.

ŠALČIUS MATAS (1890 10 20 Čiudiškiuose, Prienų vls. – 1940 05 26 Gvajaramerine, Bolivijoje), pedagogas, publicistas, keliautojas. Sukanka 125 metai.

Parengė Vida Beržinienė,
Bibliografijos ir kraštotyros skyrius