2014 metų žymių kraštiečių sukaktys ir jubiliejai

GIMĘ ŠILALĖS RAJONE

BRAZAUSKAS VLADAS (1929 09 08 Miliuose, Kaltinėnų vls.), inžinierius, chemikas technologas, technikos mokslų daktaras. Sukanka 85 metai.

ERELIS PRANCIŠKUS (1919 10 16 Senajame Obelyne, Šilalės vls. – 2008 08 12 Vilniuje), gydytojas reumatologas, medicinos mokslų habil. daktaras, profesorius. Sukanka 95 metai.

GEČAS STEPONAS (1944 05 15 Kusiuose, Pajūrio apyl.), žurnalistas, kultūros darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras. Sukanka 70 metų.

GEDGAUDAS NORBERTAS (1824 06 07 Beržėje, Laukuvos vls. – 1901 01 13 Plungėje), kunigas, religinės literatūros rengėjas. Sukanka 190 metų.

IVANAUSKAS EUGENIJUS (1939 03 11 Kalnyčiuose, Kvėdarnos vls.), mokytojas, sportininkas – lengvaatletis. Sukanka 75 metai.

IVANAUSKAS PETRAS (1929 11 18 Šliužose, Kaltinėnų vls.), inžinierius, technikos mokslų daktaras. Sukanka 85 metai.

JOCYS JONAS (1929 07 14 Pykaičiuose, Laukuvos vls. – 2012 10 24), dainininkas (bosas). Sukanka 85 metai.

KAMINSKAS JONAS (1929 10 28 Upynoje – 1966 09 20 Vilniuje), literatūros tyrinėtojas, kritikas. Sukanka 85 metai.

KENTRA ALBINAS (1929 03 29 Gubriuose, Šilalės vls.), filologas, žurnalistas, laisvės kovų dalyvis. Sukanka 85 metai.

LECHAVIČIUS JONAS (1819 02 09 Vaikiuose, Laukuvos vls. – 1861 12 08 Laukesoje, Zarasų aps.), kunigas, švietėjas. Sukanka 195 metai.

LEVICKIS ZIGMAS (1949 04 10 Kaltinėnuose, Šilalės r.), teisininkas. Sukanka 65 metai.

LIATUKAS VLADAS (1954 12 07 Tauragėje), po pusantrų metų persikėlė gyventi į motinos tėviškę -Tenenius. Dailininkas, grafikas. Sukanka 60 metų.

NAUSĖDA KAZIMIERAS (1864 04 01 – 1936 03 20 Jomantuose, Šilalės vls.), verslininkas, fundatorius. Sukanka 150 metų.

PAULAUSKAS ZENONAS (1919 08 19 Pajūryje, Šilalės vls.- 1985 12 31 Vilniuje), dainininkas (bosas), pedagogas, profesorius. Sukanka 95 metai.

RAČINSKAS ALGIRDAS (1929 06 22 Didkiemyje, Šilalės vls.), geografas, gamtos mokslų habil. daktaras. Sukanka 85 metai.

RAUCHAS ANTANAS (1909 01 12 Radvietyje, Kvėdarnos vls. – 1959 04 29 Kaune), smuikininkas, koncertmeisteris, Kauno konservatorijos dėstytojas. Sukanka 105 metai.

RIMAVIČIUS JUOZAPAS (1814 09 07 Virpyluose, Laukuvos par. – 1901 04 04 Pašvitinyse, Pakruojo vls.), kunigas, poetas. Sukanka 200 metų.

SAVICKIS JULIUS (slp. Julius Nendrė) (1904 05 18 Maldūnuose, Upynos apyl. – 1977 08 01 Kaune), poetas. Sukanka 110 metų.

SIPARIS JUOZAS (1894 02 26 Kusiuose, Pajūrio vls. – 1970 04 05 Vilniuje), aktorius. Sukanka 120 metų.

STANIŠAUSKAS JUOZAS (1899 01 11 Kvėdarnoje – 1978 02 01 Kaune), poetas, vertėjas. Sukanka 115 metų.

STULGA ANTANAS (1894 10 23 Šiaudaliuose, Šilalės vls. - ?), vargonininkas, spaudos darbuotojas. Sukanka 120 metų.

SONGAILA JUOZAS (1919 03 19 Bokštuose, Šilalės vls. – 2012 02 14 Kanadoje), gydytojas. Sukanka 95 metai.

VIDMANTAS EDVARDAS (1929 10 01 Jomantuose, Šilalės vls.), istorikas, bibliografas, humanitarinių mokslų daktaras. Sukanka 85 metai.

ŽILYS STASYS (1924 09 24 Dargaliuose, Šilalės vls.), kunigas, tapytojas, poetas, rašytojas. Sukanka 90 metų.

ŽILIUS VLADISLOVAS (1939 Varsneliuose, Kaltinėnų vls. – 2012 05 28 Niujorke, palaidotas Kaltinėnuose), grafikas, tapytojas, skulptorius. Sukanka 75 metai.

GYVENĘ IR DIRBĘ ŠILALĖS RAJONE

GEDVILIENĖ ALDONA (1944 03 19 Kaimiškyje, Panevėžio r. - ?), muziejininkė, kraštotyrininkė. Sukanka 70 metų.

JUZUMAS VINCENTAS (1819 02 26 Rubikuose, Mažeikių vls. – 1901 06 14 Varniuose), kunigas, raštijos darbuotojas. Sukanka 195 metai.

MICHELBERTAS MYKOLAS (1939 03 09 Kražiuose), archeologas, humanitarinių mokslų habil. daktaras, profesorius. Sukanka 75 metai.

SELIUKAITĖ IRENA (1954 02 21 Lingiškėse, Prienų r.), filologė, kraštotyrininkė. Sukanka 60 metų.

SKINDERIS ANTANAS (1869 03 25 Stumbruose, Viekšnių vls. – 1948 Požerėje), kunigas, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjas. Sukanka 145 metai.

STAPUTIS JUOZAS (1939 01 07 Ginteniuose, Luokės vls.), žemės ūkio mokslinis darbuotojas, agrarinių mokslų daktaras. Sukanka 75 metai.

ŠIDLAUSKAS ALEKSANDRAS (1939 02 28 Giedraičiuose, Radviliškio r.), kultūros darbuotojas, kraštotyrininkas, literatas publicistas. Sukanka 75 metai.

VAITKUNSKIENĖ (NAKAITĖ) LAIMA (1934 09 13 Rokiškyje), archeologė, humanitarinių mokslų habil.. daktarė. Sukanka 80 metų.

Parengė Vida Beržinienė
Bibliografijos kraštotyros skyrius