2013 metų Šilalės rajono žymių datų kalendorius

Istorinės datos

105 metai, kai 1908 m. S. Gaudėšiaus iniciatyva įkurta Šilalės ugniagesių draugija.

45 metai, kai 1968 m. Šilalė įgijo herbą, kurį sukūrė dailininkas Arūnas Tarabilda.

25 metai, kai 1988 m. spalio 8 d. miesto centre įvyko mitingas, po kurio įkurta Lietuvos sąjūdžio persitvarkymo grupė.

20 metų, kai 1993 m. centrinėje miesto aikštėje pastatytas paminklas lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui. Autoriai – Paulius ir Jonas Juodišiai, architektai – Marija ir Martynas Purvinai.

15 metų, kai 1998 m. atidengtas paminklas „Lietuvos partizanams žuvusiems Šilalės rajone". Paminklo autorius Titas Žymančius.

15 metų, kai 1998 metais atidengtas monumentas „Laisvės šauklys", sukurtas skulptoriaus K. Kisieliaus.

ŽYMIŲ KRAŠTIEČIŲ SUKAKTYS IR JUBILIEJAI

GIMĘ ŠILALĖS RAJONE

ARNAŠIUS STASYS (1933 10 12 Teneniuose, Šilalės vls.), žurnalistas. Sukanka 80 metų.

BIRBALAS VINCAS (1863 Reistruose, Pajūrio vls. - ?), knygnešys. Sukanka 150 metų.

BUDZINSKIS JUOZAS (1903 05 07 Kaltinėnuose – 1982), pedagogas, pedagogikos mokslų daktaras, profesorius. Sukanka 110 metų.

DAUKŠA STASYS (1908 04 30 Traksėdyje, Kvėdarnos vls.), teisininkas, diplomatas. Sukanka 110 metų.

GEČAS JONAS (1953 03 29 Teneniuose, Šilalės r.), pedagogas, pulkininkas. Sukanka 60 metų.

GIRĖNAS STASYS (tikr. Pav. Girskis, 1893 10 04 Vytogaloje, Kaltinėnų vls.- 1933 07 17 Soldino miške Vokietijoje (prie dab. Mislibožo, Lenkija), transatlantinis lakūnas. Sukanka 120 metų.

JAKAS POVILAS (1908 06 10 Kvėdarnoje – 1968 03 23 Kaune), kunigas, religinis filosofas – modernistas. Sukanka 105 metai.

JAUNIUS KAZIMIERAS (1848 05 18 Lembe, Kvėdarnos vls.- 1908 03 09 Peterburge), kunigas, kalbininkas. Sukanka 165 metai.

JORUDAS KLEMENSAS (1938 04 29 Vaičiuose, Šilalės vls.), energetikas, tech. mokslų kand. Sukanka 75 metai.

JURGELEVIČIENĖ – LUKOŠEVIČIŪTĖ MARIJA (1948 09 22 Dirgėluose, Kaltinėnų apyl.), poetė. Sukanka 75 metai.

KAIRYS JUOZAPAS (1938 Teneniuose, Kvėdarnos vls.- 2008 10 11), kompozitorius. Sukanka 75 metai.

KARALAVIČIUS ALEKSAS (1958 12 28 Prapyme, Šilalės r.), lakūnas, sporto meistras. Sukanka 55 metai.

KAULAKIS LEONAS (1903 04 20 Selvestruose, Laukuvos vls.- ? Kaune), inž. elektrikas, tech. mokslų habil. daktaras, profesorius. Sukanka 110 metų.

KIBELIS KAZIMIERAS (1868 03 15 Lomoje, Kvėdarnos par.- 1902 02 16 Žasliuose), kunigas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas. Sukanka 145 metai.

KULAKAUSKAS SIMONAS (apie 1833 Šilalės vls.- ?), 1863 sukilimo dalyvis, knygnešys. Sukanka 180 metų.

RUBŠYS ANTANAS (1923 11 05 Bučiuose, Laukuvos vls.- 2002 08 27 Niujorke. Palaidotas Laukuvoje), kunigas, profesorius. Sukanka 90 metų.

SAMOŠKA PRANAS (1933 10 07 Teneniuose, Kvėdarnos vls.), inžinierius energetikas, technikos mokslų daktaras. Sukanka 80 metų.

SKRODENIS STASYS (1938 01 16 Padvariuose, Skaudvilės vls.), tautosakininkas, vertėjas, humanitarinių mokslų habil. daktaras, profesorius, Suomių literatūros draugijos narys korespondentas, Kalevalos ir Donelaičio draugijų garbės narys. Sukanka 75 metai.

STRAUKAS VACLOVAS (1923 11 08 Požerėje, Laukuvos vls.), fotografas. Sukanka 90 metų.

TALLAT-KELPŠA BRONISLOVAS (apie 1978 Kelpšaičių vnsd., Laukuvos vls. – 1956 08 19 netoli Archangelsko), gydytojas, visuomenininkas. Sukanka 135 metai.

TALLAT-KELPŠA KAZYS (1893 10 28 Padievyčio vnsd., Laukuvos vls. - ?), brigados generolas, diplomatas. Sukanka 120 metų.

TAMAŠAUSKAITĖ-RAGAUSKIENĖ JOANA (slp. Lakštutė) (1888 06 05 Petkalnyje, Upynos vls.- 1961 07 12 Utenoje), poetė, tautosakos rinkėja. Sukanka 125 metai.

TOMARIENĖ-PIPIRAITĖ SOFIJA (1913 08 19 Pajūralyje, Kvėdarnos vls. – 2002 09 08 Čikagoje), mokytoja, rašytoja. Sukanka 100 metų

VĖLIUS NORBERTAS (1938 01 01 Gulbėse. Kaltinėnų vls. – 1996 06 23 Vilniuje), tautosakininkas, mitologas, humanitarinių mokslų habil. daktaras, profesorius. Sukanka 75 metai.

VITKUS MEČYS (1923 04 17 Pagrybyje, Upynos vls.), gydytojas, mikrochirurgas, medicinos mokslų daktaras. Sukanka 90 metų.

GYVENĘ IR DIRBĘ ŠILALĖS RAJONE

BALČIŪNAS KĘSTUTIS (1928 02 18 Karališkiuose, Šakių aps.), farmacininkas, kraštotyrininkas. Sukanka 85 metai.

DUMBAUSKAS NARSUTIS (1938 06 20 Klaipėdoje), nusipelnęs Lietuvos sporto treneris. Sukanka 75 metai.

KOCIELA KAZYS (1878 Kostromos gub. Rusijoje – 1930 04 26 Šilalėje), gydytojas, visuomenės veikėjas. Sukanka 135 metai.

KUČINGIS JONAS (1908 12 23 Šnypšliuose, Švėkšnos vls.), kunigas.

MONTRIMAS EDMUNDAS (1933 08 05 Aušbikavyje, Vainuto vls.), fizikas, fizikos ir matematikos mokslų habil. daktaras, profesorius. Sukanka 80 metų.

TYRYLIS ANTANAS (1858 Krinčino par. – 1934 10 04 Juozapave), kunigas, visuomenės veikėjas. Sukanka 155 metai.

VIZGIRDA KAZIMIERAS (1788 – 1861 01 07 Vilniuje), kunigas, religinės literatūros rengėjas, vertėjas. Sukanka 225 metai.

Parengė Vida Beržinienė
Bibliografijos kraštotyros skyrius