2012 metų Šilalės rajono žymių datų kalendorius

GIMĘ ŠILALĖS RAJONE

BALTIKAUSKAS JUOZAS ( 1902 02 01 Užjūryje, Šilalės vls. – apie 1971 Pajūryje), prozininkas, pedagogas. 1937-1940 buvo Kvėdarnos bibliotekos vedėjas. Sukanka 110 metų.

BERESNEVIČIUS POVILAS (1937 03 06 (02 22) Ryške, Šilalės vls. – 1888 02 20 (08) Plungėje), kunigas, religinių raštų rengėjas. Sukanka 175 metai.

BIRŽIŠKIS JONAS (g. 1932 04 12 Bagdonuose, Kaltinėnų vls.), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras I-VI Lietuvos Respublikos Vyriausybės, technikos daktaras. Sukanka 80 metų.

BLIŪDŽIUS ALOYZAS (g. 1957 Pajūralyje), sportinio ėjimo tarptautinės klasės sporto meistras. Sukanka 55 metai.

DAUTARAS JONAS (g. 1937 10 02 Pavėriuose, Šilalės r.), žurnalistas, socialinių mokslų daktaras. Sukanka 75 metai.

JANKAUSKAITĖ ANGELĖ (g. 1952 04 10 Didkiemyje), poetė. Sukanka 60 metų.

JŪRAGIS JUOZAS (1917 10 03 Baltakalnyje, Laukuvos vls.), poetas. Sukanka 95 metai.

KAZAKAUSKAS KALIKSTAS (apie 1792 Didkiemyje – 1866 06 06 Akmenėje), kunigas, kalbininkas. Sukanka 220 metų.

KŪDIS PRANCIŠKUS (1867 1932 Šilalėje), kunigas, kanauninkas. 1907 - 1909m. baigęs statyti dabartinę Šilalės bažnyčią. Sukanka 145 metai.

LAURINAITYTĖ STANISLAVA (g. 1927 10 30 Zobielijoje, Šilalės vls.), dainininkė. Sukanka 85 metai.

LOVČIKAS KLEMENSAS (g. 1937 03 17 Vytogaloje, Upynos vls.), kraštotyrininkas, tautodailininkas. Sukanka 75 metai.

MISIUS KAZYS (g. 1942.02 05 Paymėžyje, Kvėdarnos vls.), inžinierius, kraštotyrininkas. Sukanka 70 metų.

MONSTVILAS ALBINAS (1902 Laukuvos vls. – Sibire), pedagogas, bibliotekininkas.

PETRAVIČIUS ZIGMAS (1862 06 16 Ganyprovoje, Šilalės r. – 1955 03 29 Kaune), dailininkas. Sukanka 150 metų.

PRIČINAUSKAS JUOZAS (g. 1917 11 24 Kvėdarnoje), ekonomistas, socialinių mokslų daktaras. Sukanka 95 metai.

RAŠTUTIS PRANCIŠKUS (1867 Vilkų Lauke, Žvingių par. – 1920 09 24 Marcinkonyse), kunigas, Vilniaus krašto lietuvybės žadintojas. Sukanka 145 metai.

RAUDONIUS GVIDAS (g. 1952 05 12 Padvarninkuose, Kvėdarnos apyl.), dailininkas – keramikas. Sukanka 60 metų.

RIMKUS STANISLOVAS (1912 01 15 Prapyme, Kvėdarnos par. – 1942 06 20 Orenburge), kunigas, visuomenės veikėjas. Sukanka 100 metų.

RODAVIČIUS JONAS (1837 Milių vnk., Kaltinėnų vls. – 1897 12 96 Kaune), kunigas prelatas, teologijos magistras, minerologas. Sukanka 175 metai.

SIVICKIENĖ (KUIZINAITĖ) JADVYGA (g. 1937 02 24 Driežuose, Šilalės vls.), biologė, gamtos mokslų daktarė. Sukanka 75 metai.

STANIŠAUSKAS JUOZAS (1899 01 11 Kvėdarnoje – 1978 02 01 Kaune), poetas, vertėjas. Sukanka 115 metų.

STASYTIS ALOYZAS (g. 1937 03 08 Pajūralyje), dailininkas, žurnalistas, fotografas. Sukanka 75 metai.

STULGAITĖ BIRUTĖ (g. 1952 08 08 Driežuose, Šilalės r.), dailininkė. Sukanka 60 metų.

ŠIMUTIS LEONARDAS (1892 11 06 Šerikuose, Šilalės vls. - ?), visuomenės veikėjas, publicistas. Sukanka 120 metų.

GYVENĘ IR DIRBĘ ŠILALĖS RAJONE

DIRMANTAS STASYS (1887 11 02 (14) Raseiniuose – 1975 01 26 Čikagoje), generolas, profesorius. Baigė Šilalės pradžios mokyklą. Sukanka 125 metai.

DOVEIKA KOSTAS (g. 1912 11 18 Minčaičiuose, Žagarės vls.), literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras, valstyb. premijos laureatas. 1940-1945 mokytojavo Šilalės gimnazijoje. Sukanka 100 metų.

GRINKEVIČIŪTĖ DALIA (1927 05 28 Kaune – 1987 12 25 Kaune), gydytoja, literatė, tremtinė. Dirbo Laukuvos ligoninėje gydytoja. Sukanka 85 metai.

LEŠKEVIČIUS MYKOLAS (1877 Tauragėje – 1932 03 18 Šilalėje), smuikininkas. Dirbo notaru Šilalėje, dalyvavo vietos kultūriniame gyvenime. Sukanka 135 metai.

MASTEIKA ROMAS (g. 1937 07 18 Veliuonoje, Jurbarko vls. – 2009), žurnalistas. Dirbo Šilalės laikraščio redakcijoje, vienas iš Šilalės kraštiečių klubo įkūrėjų ir vadovų. Sukanka 75 metai.

ŠIMKUS HENRIKAS (g. 1922 04 05 Raseiniuose), gydytojas otorinologas, medicinos mokslų habil. daktaras. Antrojo pasaulinio karo metu mokytojavo Šilalės gimnazijoje. Sukanka 90 metų.

KITOS DATOS

03.15. Sukanka 75m. kai įsteigta Šilalės Viešoji biblioteka. Biblioteka dirbti pradėjo 1937 06 01

03.15. Sukanka 75m. kai įsteigta Kvėdarnos viešoji biblioteka.

Sukanka 305 m., kai gimė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas, Vyriausiojo Lietuvos tribunolo maršalka Pranciškus Pilsudskis (Giniota). Jis buvo Pūtvės, Šarkų, Šilalės ir kitų (apie 20) dvarų savininkas, 1769 m. pastatęs mūrinė Šilalės bažnyčią.

RAJONO MIESTELIŲ ISTORIJA

Šilalės miesto vardas minimas nuo 1533 m. Sukanka 478 metai.
2001
m. patvirtintas Šilalės herbas.

Bijotai minimi nuo 1558 m. Sukanka 453 metai
2010
m. patvirtintas Bijotų herbas.

Kaltinėnų miestelio vardas minimas nuo 1365 m. Sukanka 646 metai.
2009
m. patvirtintas Kaltinėnų herbas.

Kvėdarnos miestelis minimas nuo 1329 m. Sukanka 682 metai.
2000
m. patvirtintas naujasis Kvėdarnos herbas.

Laukuvos miestelio vardas minimas nuo 1253 m. Sukanka 758 metai.
2003
m. patvirtintas Laukuvos herbas.

Pajūrio miestelio vardas minimas nuo 1498 m. Sukanka 513 metų.
2009
m. patvirtintas Pajūrio herbas.

Upynos miestelio vardas minimas nuo 1554 metų. Sukanka 457 metai.
2009
m. patvirtintas Upynos herbas.

Žvingiai minimi nuo 1537 m. Sukanka 474 metai.
2009
m. patvirtintas dabartinis Žvingių herbas.

Parengė Vida Beržinienė
Bibliografijos kraštotyros skyrius.