Šilalės kraštiečių kūrybos bibliografija: 1990–2010m.

Šilalės kraštiečių kūrybos bibliografija sudaryta apimant atkurtos Lietuvos Nepriklausomos valstybės laikotarpį (1990–2010) metus. Dauguma autorių gimę ir augę Šilalės rajone, kiti, gimę kitur, bet kūrę ir gyvenę Šilalėje. Iš tokių galima paminėti poetę Henriką Aušrienę, rašytojus Daivą Vaitkevičiūtę ir Edviną Kalėdą.

Šilališkių kūryba įvairi savo tematika. Didžiąją dalį sudaro poezija. Tai liaudies eiliuotojai Teresė Rubšytė – Ūksienė, Henrika Aušrienė, Aldona Šulskytė, Vlada Brazauskytė – Šveikauskienė, jaunasis poetas, eseistas Donatas Petrošius ir kiti, kurių kūryba surinkta į šią bibliografiją.

Norisi paminėti žymų etnologą prof. Norbertą Vėlių; režisierių, teatrologą Petrą Bielskį; tautosakininką, vertėją Stasį Skrodenį; istoriką Kazį Misių; istoriką, muziejininką Steponą Gečą; prelatą prof. Antaną Rubšį; istoriką Benediktą Šetkų.

Kraštiečių kūrybos bibliografijoje atrinkome autorinius leidinius, kurie sukurti vieno arba dviejų, su retomis išimtimi, iki trijų autorių. Prie bibliografijos priskyrėme ir kolektyvinio turinio knygas, skirtas Šilalės kraštui. Sudarant kūrybos bibliografiją buvo pasinaudota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos suvestiniu katalogu (LIBIS).

Pateikiant šią bibliografinę informaciją siekiama supažindinti kraštiečius ir visus besidominčius su naujausia literatūra ir leidiniais išleistais įvairiose leidyklose.

* Žvaigždute pažymėti autoriai mokėsi, dirbo, gyveno ar dabar gyvena Šilalės rajone. Gali būti kad nežinojome ir į sąrašą neįtraukėme visų kraštiečių kūrybos. Būtume dėkingi už suteiktą informaciją, kuri padėtų papildyti ir sudaryti pilną bibliografiją.

Stasys Arnašius (g. 1933)
 1. Interviu su savimi ir su tais, kuriuos sutikau kelyje…. – Vilnius : Savivaldybių žinios, [2008] (Vilnius : Spauda). – 144, [1] p., įsk. virš. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-9644-2-1 – Kita laida: 2010

Aleksandras Atutis (g. 1911)
 1. Keturiose kariuomenėse : (Europos karo keliais). – Vilnius : Kardas, 1997. – 107 p. : iliustr. – ISBN 9986-636-16-7

 2. My memoirs and service in four armies. – Vilnius : Publ. Center at the Min. of Nat. Defense of Lithuania, 2000 (Vilnius : PCMNDL). – 83, [1] p. : iliustr., portr. ; 20 cm – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-738-19-9

Albina Auksoriūtė (g. 1965)
 1. Lauryno Ivinskio terminologijos darbai : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, 04H / Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas. – Vilnius : LKI, 2000 (Vilnius : UAB „Mokslo aidai“). – 20, [1] p., įsk. virš. ; 21 cm.

Henrika Aušrienė* (g. 1930)
 1. Jei širdelėj šiluma : eilėraščiai / [iliustracijos Šilalės vaikų meno mokyklos mokinių]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2002 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp. ). – 51, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-31-083-0

 2. Lemties batuta : eilėraščiai / [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1998 (Vilnius : Jukava). – 174, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-493-75-7 : 6. 00

 3. Mintys piligrimės : [eilėraščiai] / [iliustracijų autorė Laima Rupšytė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). – 141, [3] p. : iliustr. , portr. – ISBN 978-9955-668-67-1 (įr. )

 4. Nakties gaudesys : eilėraščiai / viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1996 (Kėdainiai : Raidė). – 91 p. : iliustr. – ISBN 9986-493-43-9 : 3. 00

 5. Paveikslų parodoje. – [B. v. : b. l. ]. 2002. – 30 p. : iliustr.

 6. Saulėlydžio vėjuose : eilėraščiai / [iliustracijų autorius Kostas Mačionis]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2002 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp. ). – 178, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-31-082-2

Albinas Bagdonas (g. 1941)
 1. Atrankumo – psichikos organizavimo principo raiškos tyrimai : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, psichologija (06 S) / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 43 p. – ISBN 9986-19-888-7

 2. Neuropsichologija : sąvokos ir schemos : mokomoji priemonė / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VV l-klos sp.). – 44, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-33-173-5

Petras Bielskis (g. 1935)
 1. Lietuvos klojimo teatro krivūlės. – Klaipėda : Klaipėdos rytas, 1997. – 29 p. – Virš. antr. – Priešantr. : Klaipėdos universitetas.

 2. Lietuvos klojimo teatras : pirmojo viešo lietuviško spektaklio šimtmečiui / Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : KU l-kla, 1999 (Vilnius : Petro ofsetas). – 369, [1] p. , [8] iliustr. lap. – Bibliogr. : p. 343–350. – Pavardžių ir pjesių r-klės: p. 351–369. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-505-84-4

 3. Lietuvių liaudies teatro poetika. – Vilnius : Lietuvos liaud. kultūros centras, 1992. – 136, [1] p. – Bibliogr. : p. 135–136.

Stanislovas Biržiškis (1900–1996)
 1. Gyvenimo pagairėse : poezija. – Klaipėda : Eldija, 1995 (Klaipėda : Klaipėdos rytas). – 171 p. : iliustr. – ISBN 9986-11-025-4 : 6 Lt

 2. Raudonas patefonas : eilėraščiai ir poema / dail. Algis Kliševičius. – Klaipėda : J. Marcinkaus leidykla „Eldija“, 1995 (Kaunas : Raidė). – 87, [2] p. : portr. – ISBN 9986-11-026-2. – 5. 00

Vlada Brazauskytė-Šveikauskienė
 1. Gyvenimo apoteozė : [eilėraščiai] / [dailininkė Zita Stonienė]. – Vilnius : UAB „Valstiečių laikraštis“, 2003 (Vilnius : Spauda). – 77, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-847-51-6

 2. Kai nebuvo tavęs / [iliustracijų autorius Anicetas Trijonis]. – Klaipėda : Eldija, 1996 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 163 p. : iliustr. , portr. – ISBN 9986-11-031-9 : 5. 00

 3. Pražydę spinduliai : [eilėraščiai]. – Vilnius : Naujoji Rosma, 2007 (Kaunas : Aušra). – 135, [1] p. – ISBN 978-9955-06-184-7 (įr. )

Virginija Bučienė* (g. 1957)
 1. Eigulio duktė : eilėraščiai / iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1995 (Valstybinės spaustuvės „Raidė“ Kėdainių skyrius). – 47 p. : iliustr. – ISBN 9986-493-33-1 : 4. 00

 2. Širdies šerkšnas : eilėraščiai / [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė ; redaktorius Kostas Federavičius]. – Jonava : Jonava, 1998 (Vilnius : Jukava). – 88, [3] p. : iliustr. – ISBN 9986-493-78-1 : 6. 00

Antanas Bučys* (g. 1950)
 1. Vasaros bučiniai : eilėraščiai. – Jonava : Jonava, 2000 (Vilnius : UAB „Dumsa”). – 55, [1] p. ; 14 cm. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955-417-27-7

Marijona Čilvinaitė (1900–1995)
 1. Ačiavimas Eržvilko apylinkėse / Lietuvos kraštotyros d-ja. – Vilnius : Lietuvos kraštotyros d-ja, 1990. - 20 p.

Snieguolė Einikytė (g. 1952)
 1. Kupolių ratelis [Natos] : šokiai jaunimui / Lietuvos liaudies kultūros centras ; [sudarė Snieguolė Einikytė]. – Vilnius : LLKC, 1998 (Vilnius : Petro ofsetas). – 141, [1] p. : iliustr. – ISMN M-706208-10-7

 2. Lietuvių šokių, ratelių ir žaidimų bibliografijos rodyklė / [sudarė Snieguolė Einikytė]. – Vilnius : Leidybos centras, 1997. – 38, [2] p. – ISBN 9986-03-305-5 : 3.00

 3. Linas : šokių rinkinys / [šokių brėžiniai Snieguolės Einikytės]. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006. – 2 d. : iliustr., nat. ; 21 cm. – (2007 metų visuotinė dainų šventė) – ISBN 9986-529-61-1

 4. Tėviškės pastogėj / Sudaryt. S. Einikytė ; Spec. red. M. Vaitulevičiūtė ; Lietuvos liaudies kultūros centras. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994. – 176, [4] p. : brėž., gaid. – ISBN 9986-529-00-x : 3 – Lt 50 ct

 5. Žvirblis ir zylutė : šokiai vaikams / Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarė S. Einikytė ; spec red. L. Kisielienė. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991. – 116 p. : nat., brėž.

Steponas Gečas (g. 1944)
 1. Atvėriau tau duris : poezija, mažoji filosofija, vertimai. – Vilnius : V. Užtupo l-kla, 2000 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 142, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-425-60-3

 2. Evangelijos užkeikimas : lietuviškas detektyvas. – Kaunas : Spindulys : S. Gečas, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 93, [3] p. – ISBN 978-9955-466-42-0

 3. Lietuvos muziejininkystės raida 1940–1956 metais : humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertacijos tezės / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1993. – 13 p.

 4. Steponas Darius kariuomenėje ir Lietuvos sporte : monografija. – Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2005 (Vilnius : KAM Leidybos ir inform. aprūpinimo tarnyba). – 229, [3] p. : iliustr. , faks. , portr. – (Lietuvos kariuomenės istorija). – ISBN 9986-738-72-5

 5. Turizmo ir sporto organizacijų bendravimas su žiniasklaida : mokomoji priemonė LKKA turizmo ir sporto vadybos specialybės studentams / Lietuvos kūno kultūros akademija. – Kaunas : LKKA, 2000 (Vilnius : UAB „Karminas“). – 46, [1] p.

Viktoras Gerulis
 1. Įgaubtos pėdos komponentų operacinė korekcija = Surgical correction on the components of cavus foot : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Kauno medicinos universitetas. – Kaunas : KMU l-kla, 1999. – 27 p. : lent. – Antr iš virš. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 26–27 (15 pavad.)

Antanas Girčys (g. 1929)
 1. Nemakščiai : [monografija]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 781, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr., žml. ; 25 cm – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 749–775. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-620-3 (įr.)

Stefa Grikšaitė-Kranauskienė (1927–1969)
 1. Nutrūkusi gyvenimo daina : [poezija] / [sudarytojai Antanas Rimkus, Teresė Ūksienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 159, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-494-0 (įr.)

Vladas Grinaveckis (1925–1995)
 1. Lietuvių kalbos keliakamieniai daiktavardžiai / Vladas Grinaveckis, Žaneta Markevičienė. – Vilnius : VPU, 1994. – 227 p.– ISBN 9986-519-06-3 : 5.00

 2. Lietuvių tarmės : fonetika, morfologija : [mokymo priemonė] / Vilniaus pedagoginis institutas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginis inst., 1991. – 373, [1] p.; Gretut. tekstas liet., vok. – Bibliogr. išnašose

Dalia Grinkevičiūtė* (1927–1987)
 1. Lietuviai prie Laptevų jūros : atsiminimai, miniatiūros, laiškai / [sudarė Aldona Šulskytė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997. – 286, [1] p. , [17] iliustr. lap. : iliustr. – Vardų r-klė: p. 283–286, [1]. – ISBN 9986-39-043-5 – Kn. taip pat: Ugnis miške / Viktorija Daujotytė; Redaktoriaus pastabos / Vytautas Girdzijauskas. – Kitos laidos: 2005, 2006 – Vertimai: A stolen youth, a stolen homeland : memoirs. Vilnius : Lithuanian Writers Union Publ. : [Brotherhood] Lapteviečiai, [2002]; I lituani al Mar di Laptev : linferno di ghiaccio nei lager comunisti Roma : Pagine, 2009. ; Die Litauer an der Laptewsee. Hüttenfeld : Litauisches Gymnasium, 2002.

Vita Ivanauskaitė (g. 1971)
 1. Changes of folklore tradition in the Lithuanian military-historical songs = Folklorinės tradicijos kaita lietuvių karinėse-istorinėse dainose : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H), folklore (H 400) / Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Vilnius University. – Vilnius : [Institute of Lithuanian Literature and Folklore], 2005. – 37, [1] p.

Benediktas Jankauskas* (g. 1941)
 1. Antieroziniai tyrimai Lietuvoje ir COST 634 veikla / Lietuvos žemdirbystės institutas. Kaltinėnų bandymų stotis. – Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). – 48 p. : iliustr., diagr. ; 21 cm – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 45–47 (59 pavad.). – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-650-25-6

 2. Dirvožemio erozija. - Vilnius : Margi raštai, 1996 (Kaunas : Aušra). – 167, [1] p. : iliustr. Santr. angl. – Bibliogr.: p. 162–168 (142 pavad.) – ISBN 9986-09-134-9 : 8.00

Angelė Jankauskytė (g. 1952)
 1. Žemės rūbais : eilėraščiai. – Vilnius : Vaga, 1991. – 110, [1] p. : iliustr. – (Amžininkas). – ISBN 5-415-00818-7 : 1. 00

Regina Jasiūnienė (g. 1934)
 1. Chemija VIII klasei : eksperim. vadovėlis. – Vilnius, 1991. – 214, [1] p. – Kitos laidos: 1993, 1996, 2000, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010

 2. Chemija : vadovėlis IX kl. / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė ; dail. Jonas Gudmonas ; fotografijos Zino Kazėno ; red. Algimantas Kinderys. – Vilnius : Alma littera, 1994 (Kaunas : Spindulys). – 230, [1] p. : iliustr. – Dalyk. r-klė: p. 227–[231]. – ISBN 996-02-042-5 – Kitos laidos: 1996, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ; lenkų k. 1996

 3. Chemija : atomo sandara ir cheminis ryšys : 11 klasei / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. – Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centras, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė). – 21, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-03-253-9

 4. Chemija : 9 [klasei] : mokytojo knyga / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė. – Vilnius : Alma Littera, 1996. – 367, [1] p. : iliustr. – (Švietimas Lietuvos ateičiai). – Bibliogr.: p. 365–366 (38 pavad.). – ISBN 9986-02-287-8

 5. Chemijos pratybos VIII klasei / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė ; [dailininkas Jonas Gudmonas]. – Vilnius : Alma littera, 2001. – 2 d. : iliustr. ; 24 cm – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9986-02-910-4 – Kitos laidos: 2004, 2006, 2008, 2010

 6. Chemijos užduotys VIII–IX klasei. – 2-oji patais. laida. – Kaunas : Šviesa, 1992. – 118, [2] p. – ISBN 5-430-01380-3 – Kitos laidos: 1994

 7. Chemijos pratybos IX klasei / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė ; Red. A. Kinderys ; Dail. J. Gudmonas. – Vilnius : Alma littera, 1994. – 223, [1] p. : iliustr. – Kitos laidos: 1999, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010

 8. Chemijos testai : 9 klasei / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 45, [3] p. : iliustr. ; 24 cm. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-607-6

 9. Neorganinė chemija VIII klasei : (eksperim. vadovėlis). – Kaunas, 1990. – 249, [1] p.

Vytautas Jogėla (g. 1956)
 1. Karališkosios spaustuvės istorija : spaustuvei AB „Spauda“ 430 metų. – Vilnius : Spauda, 2004 (Vilnius : Spauda). – 94, [2] p. : iliustr., faks. ; 28 cm – Virš. aut. nenurodytas. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas [600] egz. – ISBN 9986-485-49-5 (įr.)

 2. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro : (XV a.–XX a. pradžia) : kolektyvinė monografija / Vytautas Jogėla, Elmantas Meilus, Virgilijus Pugačiauskas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). – 291, [1] p. : iliustr., faks., žml. ; 25 cm – Santr. angl. - Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. – Bibliogr.: p. 269–276. – Asmenvardžių r-klė: p. 282–291. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-23-142-4

 3. „Stumbras“ : istorija nuo 1906 / [teksto autorius Vytautas Jogėla ; AB „Stumbras“]. – Kaunas [i. e. Vilnius : Daigai], 2008 ([Vilnius] : Daigai). – 111, [1] p. : iliustr., faks. ; 22 cm – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Nugar. antr.: „Stumbro“ istorija. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Bibliogr.: p. 112. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-767-45-9 (įr.)

 4. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833–1842 metais : organizacija ir veikla. – Vilnius, 1997. – 234, [5] p. : iliustr., portr. – Santr. angl., lenk. – Bibliogr.: p. 180–189 ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 219–234. – (Lietuvių Atgimimo istorijos studijos; [T.] 14) – ISBN 9986-752-23-X : 11.00

Jadvyga Jonikienė (g. 1939)
 1. Kiškis būgnininkas : eilėraščiai vaikams. – Jonava : Jonava, 2001 (Vilnius : UAB „Dumsa“). – 51, [1] p. – ISBN 9955-417-35-8

 2. Nusileido saulužėlė : dainos vaikams. – Jonava : Jonava, 2004. – 47, [1] p. – ISBN 9955-621-00-1

Juozas Almis Jūragis (g. 1917)
 1. Tik sapno ugnį jausi : eilėraščiai. – Vilnius : V. Užtupo l-kla, 1999 (Vilnius : Leidybos centras). – 151, [1] p. : portr. – ISBN 9986-425-55-7 : 8.00

Marija Jurgelevičienė (g. 1948)
 1. Plėviasparnis : eilėraščiai. – Šiauliai : Saulės Delta, 1998 (Šiauliai : Titnagas). – 47 p. – ISBN 9986-458-94-3 : 6. 00

 2. Tikra mergaitė : 100 marginalinių novelių / Mari Poisson. – Vilnius : Ciklonas, 2004 (Vilnius : Ciklonas). – 259, [1] p. ; 21 cm. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-497-59-9

Virginija Kairienė (g. 1949)
 1. Atvirumo akimirka : [eilėraščiai] / [panaudoti dailininkės Indrajos Kubilytės grafikos darbai]. – Klaipėda : Druka, 2005 (Klaipėda : Druka). – 52, [4] p. : iliustr. ; 22 cm – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-848-61-X

 2. Dyglė devynspyglė : eil. vaikams / iliustr. A.Kliševičienė. – Klaipėda : Eldija, 1992. – 17 p., įsk.virš. : iliustr.

 3. Jūros balti pinigėliai : [eilėraščiai] / piešinių autorius Osvaldas Mačernius. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2007 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 63, [1] p. : iliustr. ; 21 cm – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-31-229-1

 4. Žemės šiluma : eilėraščiai. – Klaipėda, 1990. – 70, [1] p.

Edvinas Kalėda* (g. 1965)
 1. Auksaviriai : romanas. – Vilnius : Rosma, 2000 (Kaunas : Aušra). – 386, [1] p. – ISBN 9986-00-300-8 (įr.) – Kitos laidos dvejomis dalimis: 2005, 2010, 2011

 2. Auksaviriai 2 : romanas. – Vilnius : Rosma, 2001 (Kaunas : Aušra). – 397, [1] p. – ISBN 9986-00-326-1 (įr.)

 3. Kaunas. Saulius : romanas. – Vilnius : Rosma, 2002 (Kaunas : Aušra). – 2 d. – Kitos laidos: 2006, 2010
  [D.] 1. – 2002. – 319, [1] p. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9986-00-340-7 (įr.)
  [D.] 2. – 2004. – 299, [1] p. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9986-00-381-4 (įr.)

 4. Nemylimi : romanas. – Vilnius : Charibdė, 1997. – 527 p. – (Naujas romanas). – ISBN 9986-745-08-X : 14.00 – Kitos laidos: 1998, 1999, 2004, 2008, 2009

 5. Pasmerkti : romanas. – Vilnius : Naujoji Rosma, 2000 (Vilnius : UAB „Leidybos centras“). – 577, [2] p. ; 21 cm. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9986-958-43-1 (įr.) – Kitos laidos: 2004, 2009

 6. Svetimi : [romanas]. – Vilnius : Naujoji Rosma, 1999 (Vilnius : UAB „Leidybos centras“). – 451, [3] p. – ISBN 9986-958-21-0. – ISBN 9986-958-21-6 (klaidingas) (įr) – Kitos laidos: 2004, 2008.

Karaliūtė, Algirda* (g. 1932)

Didieji kunigaikščiai : padavimai : nuspalvink / [dailininkė] Algirda Karaliūtė, [padavimus rašė] Bronius Jauniškis. – Vilnius : Žurnalistika, 1995 (Kaunas : Raidė). - [12] p. : iliustr. – Tiražas [10000] egz. – ISBN 9987-421-03-9 : 2 Lt

Birutė Kelpšaitė
 1. Ilgas šauksmas tyloje : eilėraščiai. – Jonava: Dobilas, 1994. – 67 p.

 2. Vainikuojuos žodžiu : eilėraščiai / iliustravo A. Nelėnas. – Utena : UAB „Utenos sp.“, 1995 (Utena : Utenos sp. ). – 81, [3] p. : iliustr.

 1. Sugrįžtu į save. – [Kaunas]: Kauno aukštesnioji technologijos mokykla, 1996. – 78 p.

Juozas Kinderis (1930–2005)
 1. Atskrend sakalėlis : [eilėraščiai] / [piešiniai Audros Barsteigaitės]. – Vilnius : [s. n. , 1993]. – 42 p. : iliustr.

 2. Šaltoji žemė Vorkuta : eilėraščiai. – Kaunas, 1991. – 134 p. – (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka ; nr. 3)

 3. Už metų kalno : [eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 175, [1] p. : portr. – ISBN 978-9955-03-589-3

Birutė Lengvenienė* (1942–2010)
 1. Ančių ginčas : eilėraščiai, spalvinimo knygelė / [piešiniai Sauliaus Laurinaičio ; redaktorius Kostas Federavičius]. – Jonava : Jonava, 2000 (Jonavos sp.). – 31, [1] p. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-417-07-2

 2. Alkų akys : (žemaitems i šėrdes) : skiriu Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. – Vilnius : Mokslo aidai, 2004 (Vilnius : Mokslo aidai). – 171, [1] p. : iliustr. ; 18 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-591-15-3 (įr.)

 3. Be rožėtų užuolaidų : humoreskos. – Vilnius : Kriventa, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 223, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-526-47-6

 4. Deginu rožę : [poezija] / redagavimas autorės ; [dailininkas – Algis Kliševičius]. – Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp., 1998 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 330 p. : iliustr. – ISBN 9986-31-018-0 : 9.00

 5. Gandras manekenas : eilėraščiai ir pasakaitės iš paukštelių gyvenimo / [iliustracijos Sauliaus Laurinaičio]. – Jonava : Jonava, 2001. – 47, [1] p. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-417-51-X

 6. Gyvenimas – albumas : eilėraščiai. – Jonava : Jonava, 2008 ([Jonava : Linotipas]). – 127, [1] p. : iliustr. ; 20 cm – Kn. taip pat: Žodžiai, kurie žydi / Kostas Fedaravičius, p. 3–4. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-621-88-1

 7. Jau žinau, kuo būsiu : eilėraščiai vaikučiams / [dailininkas Saulius Laurinaitis]. – Jonava : Jonava, 2006. – 23, [2] p., įsk. virš. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-621-43-5

 8. Judo gvazdikai : eilėraščiai / [dailininkė: Airija Sapranavičienė]. – Vilnius : Informacijos ir leidybos centras, 1996. – 140 p. : iliustr. – ISBN 9986-17-160-1 : 6.50 LTL

 9. Kalėdų atvirukas, arba Ar nesušalai, Seneli? : kalėdiniai ir naujametiniai eilėraščiai vaikams / [iliustracijos Sauliaus Laurinaičio]. – Jonava : Jonava, 2000. – 47, [1] p. : iliustr. ; 29 cm. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-417-23-4

 10. Krepšinis : y-ga-ga : humoreskos / Birutė Lengvenienė ; [iliustracijos Sauliaus Laurinaičio]. – Jonava : Jonava, 2001. – 179, [1] p. : iliustr. ; 21 cm – Tiražas 500 egz. –ISBN 9955-417-39-0

 11. Lūžęs meldas : eilėraščiai. – Jonava : Jonava, 2000 (Vilnius : UAB „Dumsa”). – 231, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-417-12-9

 12. Pasitaiko apsirikti, bet už tai nereikia pykti : eiliuota pasakaitė / [dailininkas Saulius Laurinaitis]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009 ([Jonava] : Linotipas). – 39, [1] p. : iliustr. ; 30 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-621-98-0

 13. Per bruką : jumoreskos. – Vilnius : Informacijos ir leidybos centras, 1997. – 146, [2] p. – ISBN 9986-17-178-4

 14. Saulė neria skarą : eilėraščiai : trumpos skaičiuotės linksmiems vaikučiams / [dailininkas Tomas Vasilkevičius]. – Jonava : Jonava, 2003. – 35, [1] p. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-417-73-0

 15. Tėti, pasakyk : [eilėraščiai vaikams] / [dailininkas Saulius Laurinaitis]. – Vilnius : UAB „Mokslo aidai”, 2003 (Vilnius : Mokslo aidai). – 38, [1] p., įsk. virš. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-591-05-6

 16. Vainikžolės : poezija. – [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas „Gija”, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 157, [1] p. ; 20 cm – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-565-22-5

 17. Vėlyva gervuogė : poezijos rinktinė. – Vilnius : Kriventa, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 303, [1] p. ; 22 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-526-54-4 (įr.)

 18. Vienu sparnu : eilėraščiai / [dailininkas Arnoldas Kalnikas]. – Jonava : Jonava, 2002. – 231, [1] p. : iliustr. ; 21 cm – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-417-56-0

 19. Žemaitiškas skaičiuotis liksmyms žemaitokams / [piešinių autoriai Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos pradinių klasių mokiniai]. – [Vilnius : Mokslo aidai], 2007 (Vilnius : Mokslo aidai). – 35, [1] p. : iliustr. ; 29 cm – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-591-40-5 (įr.)

 20. Žemiau vaterlinijos : piktybinės eilės su lyrizmo priemaiša. – Vilnius : Kriventa, 2010 ([Kaunas] : Arx Baltica). – 131, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-526-57-5

Nijolė Letukienė (g. 1945)
 1. Aš – žmogus tarp žmonių : pilietinės visuomenės pagrindai : 7/8 kl. – Vilnius : Alma littera, 1999 (Kaunas : Spindulys). – 190 p. : iliustr., žml. – (Švietimas Lietuvos ateičiai) – Bibliogr.: p. 188 – ISBN 9986-02-674-1 : 8.00 – Kitos laidos: 2000, 2001

 2. Istorija. Politologija : kurso santrauka istorijos egzaminui / Nijolė Letukienė, Jonas Gineika. – Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Spauda). – 307, [1] p. : žml. ; 25 cm – Bibliogr.: p. 297–298. – Asmenybių ir sąvokų r-klės: p. 299–307. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9955-08-269-0 (įr.) – Kitos laidos: 2004, 2006, 2008

 3. Žmogaus teisių mokymas vidurinėje mokykloje / Nijolė Letukienė, Laimutis Deveikis ; Lietuvos žmogaus teisių centras. – Vilnius : Pradai, 1995 (Standartų sp.). – 107 p., [6] iliustr. lap. : iliustr. ; 20 cm + [2] atsk. žaidimų lap. – ISBN 9986-405-84-X – Kita laida: 1999

Jūratė Macnoriūtė (g. 1953)
 1. Stiliaus elementai tapyboje ir jų sintezė : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03H) / Jūratė Macnoriūtė ; Vilniaus dailės akademija. – Vilnius : [Vilniaus dailės akademija], 2000. – 23 p. ; 21 cm – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 23 (5 pavad.). – Tiražas [50] egz.

Romas Masteika* (1937–2009)

 1. Dvikova : [apsakymai, apysaka]. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 221, [3] p. ; 22 cm – Tiražas [1000] egz. – ISBN 5-415-01771-2 (įr.)

 2. Galva debesų nepramuši : [publicistika]. – Vilnius : Žuvėdra, [2004] (Kaunas : Aušra). – 206, [2] p. : iliustr. ; 20 cm – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986-500-92-3

 3. Kotryna Akmen : romanas. – Vilnius : RaMastas, [2005] (Vilnius : Standartų sp.). – 126, [1] p. ; 22 cm – Tiražas [700] egz. – ISBN 9986-9314-1-X (įr.)

 4. Kur deivės Veliuonės šypsena : [apsakymai, apysaka] / [iliustracijos dailininko Vladislovo Žiliaus]. – Vilnius : Valstiečių laikraštis, 1998. – 221 p. : iliustr. – ISBN 9986-847-09-5 : 6.00

 5. Pro istorijos rūką : Aps. ir dram. apys.. – Vilnius : RaMastas, 1992. – 81, [1] p.

 6. Vytautas Didysis : [apsakymas, publicistika]. – Vilnius : RaMastas [i. e. R. Masteika], 2006 (Vilnius : Standartų sp.). – 63, [1] p. : iliustr. ; 31 cm – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-665-59-9 (įr.)

 7. Žalgirio mūšis : [istorinis apsakymas]. – Vilnius : PĮ „RaMastas”, 1999 ([Vilnius] : AB „Vilspa”). – 55, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-9314-0-1 : 20.00

Jolanta Metlovaitė-Beresnevičienė (g. 1969)
 1. Giliai ir oriai : apysaka, eilėraščiai. – Kaunas : AB spaustuvė „Aušra“, 2004 (Kaunas : Aušra). – 141, [2] p. ; 24 cm – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-532-33-5 (įr.)

 2. Tylos namai : apsakymai / [autorės iliustracijos ir viršelis]. – Kaunas : R. Belovo l-kla, 1997. – 125, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-817-06-4 : 3.00

 3. Tylos žaibai : eilėraščiai / iliustracijos Jolantos Metlovaitės. – [Kaunas : S. n.], 1995 („Aušra“). – 70, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-407-21-4 : 4.00

Vytautas Mikutis (g. 1926)
 1. Kunigas Petras Mikutis Viešpaties vynuogyne : eseistiniai apmąstymai bei prisiminimai. – Kaunas : [V. Mikutis], 2009 (Kaunas : Spalvų kraitė). – 264 p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-800-45-3 – Tas pats: Skaitmeniniu formatu: CD-ROM

Kazys Misius (g. 1942)
 1. Didysis knygnešys Jurgis Bielinis / Kazys Misius, Benjaminas Kaluškevičius ; Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. – Vilnius : Diemedis, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 311, [1] p. : iliustr., faks., portr. – ISBN 9986-23-131-0. – ISBN 978-9986-131-8 (klaidingas)

 2. Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas / [Kazys Misius, Svetlana Poligienė ; sudarytojai Juozas Bardauskas, Svetlana Poligienė]. – Vilnius : Savastis, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 203, [1] p. : iliustr., žml. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – ISBN 978-9986-420-76-7

 3. Lietuvos dvarų sodybos: atlasas : Šilalės rajono savivaldybė / sudarytojai Rasa Butvilaitė, Kazys Misius ; redakcinė kolegija: Rasa Butvilaitė … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 300 p. : iliustr., žml. – Santr. angl. – ISBN 978-609-447-006-6

 4. Lietuvos katalikų bažnyčios : žinynas / Kazys Misius, Romualdas Šinkūnas ; Nuotr. K. Misiaus. – Vilnius : Pradai, 1993. – 623 p. : iliustr., žml. – ISBN 9986-405-05-X : 15.00

 5. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. – Vilnius : Diemedis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 670, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl., rus. – ISBN 9986-23-117-5 (įr.)

Remigijus Naužemys (g. 1940)
 1. Ąžuolų giria : stipriausi Lietuvos dziudo ir sambo imtynininkai. – Vilnius : Technika, 1996 (Poligr. paslaugų įm.). – 285, [1] p. : iliustr. – Santr. angl., rus. – Bibliogr. : p. 281 (8 pavad.) – ISBN 9986-05-245-9 : 15.00 LTL

 2. Beverly Shores lietuviai prie Mičigano. – Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. R. Naužemys], 2005 (Vilnius : Standartų sp.). – 322, [2] p., [14] iliustr. lap. : iliustr., portr. ; 25 cm – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 322 (22 pavad.). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-592-96-6 (įr.)

 3. Harmoningo kūno formavimas / Remigijus Naužemys, Juozas Saplinskas. – Vilnius : Vilniaus univ. l-kla, 1998. – 172 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 168–169 – ISBN 9986-19-320-6 : 10.00

 4. Treniruokliai ir jėgos ugdymo metodika. – Vilnius : Danielius, 1994 (B.S.P.B. sp.). – 47, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 47

 5. Vytautas Peseckas : JAV lietuvis – Lietuvos aviacijos puoselėtojas / Vilniaus universitetas, Lietuvos aviacijos muziejus. – Kaunas : Nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. Arx Baltica] ; Vilnius : Plieno sparnai, 2007 ([Kaunas] : Arx Baltica). – 422, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-755-21-0 (įr.)

Virgilijus Noreika (g. 1960)
 1. Kryžkelėj be ženklų : eilėraščiai / iliustravo A. Gaudiešius. – Klaipėda : Rytas, 1993. – 65, [1] p. : iliustr.

Vincentas Petkevičius*
 1. Kaltinėnų mokykla 1945–2005 metais. – Klaipėda : R. Petkevičiaus leidykla-spaustuvė [i.e. R. Petkevičiaus įmonė], 2007 (Klaipėda : R. Petkevičiaus įm.). – 135, [1] p. : iliustr.– ISBN 978-9955-9683-5-1

Irena Petkutė (1932–1953)
 1. Ne mirt – gyvent atėjom : partizanų Irenos Petkutės-Neringos ir Mečislovo Dargužo-Aro poezija / [sudarė Teresė Ūksienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 139, [2] p. : iliustr. , faks. , portr. – ISBN 978-9955-03-446-9 (įr. )

Donatas Petrošius (g. 1978)
 1. Aoristas : eilėraščiai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 135, [1] p. – ISBN 978-9986-39-592-8

 2. Iš tvermės D : eilėraščiai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). – 85, [1] p. – (Pirmoji knyga : PK). – ISBN 9986-39-350-7

Juozas Pričinauskas
 1. Aprangos žodynas : lietuvių-anglų-vokiečių-prancūzų-rusų kalbų aprangos žodynas. – Vilnius : Apyaušris, 2002 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 262 p. ; 21 cm – Virš. antr. – Bibliogr.: p. 262. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 9986-467-55-1

 2. Kailių ir jų gaminių asortimentas : metod. rekomendacijos / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus univ., 1991. – 36 p. : iliustr.

 3. Rusų-lietuvių kalbų prekių žodynas = Русско-литовский товарный словарь : apie 40000 terminų / [redaktoriai: A. Kinderys, A. Račis]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 734 p. – Bibliogr.: p. 7 – ISBN 5-420-01375-4 : 40.00

Henrikas Rimkus (1958–2004)
 1. „Sprigtas”: seniausias, geriausias, vienintelis…. – [Alytus : UAB „Alytaus spaustuvė”, 2004] (Alytus : Alytaus sp.). – 39, [1] p. : iliustr. ; 15 x 21 cm – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-472-82-2

 2. Sušaudytos dainos : Dzūkijos partizanų dainos / sudarė ir parengė V. Ledas, H. Rimkus. – Vilnius : Vaga, 1990. – 366, [1] p., 8 iliustr. lap. + priedas (39 p., natos). – ISBN 5-415-00859-4 : 5.00

Teresė Rubšytė-Ūksienė (g. 1931)
 1. Atvirai : [satyrinės miniatiūros]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 157, [3] p. – ISBN 978-9955-03-509-1

 2. Barborytė ir Motiejukas : [eilėraščiai vaikams] / [iliustracijos Šilalės meno mokyklos mokinių]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 53, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-03-609-8

 3. Be Tavęs – aš niekas, Tėvyne : [eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 118, [2] p. : iliustr. – ISBN 9955-03-258-8

 4. Benas ir stirniukas : [eilėraščiai vaikams] / [iliustravo Šilalės meno mokyklos moksleiviai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 93, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-03-347-9

 5. Dvi pelytės : eilėraščiai vaikams / dailininkė Ramunė Gromnickienė. – Klaipėda : Eldija, 1996 (Klaipėdos rytas). – 39 p. : iliustr. – ISBN 9986-11-027-0 : 1. 00

 6. Dvi sesytės žemuogytės : poezija vaikams / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 1999 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 54, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-053-X : 5. 00

 7. Grybų lietus : [eilėraščiai vaikams] / [Šilalės meno mokyklos moksleivių piešiniai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 109, [2] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-03-454-4

 8. Kiškio kopūstai : (eilėraščiai vaikams) / [iliustracijų autorė Skirmantė Černiauskaitė]. – Klaipėda : Eldija, 1995 (Klaipėdos rytas). – 51, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-018-1 : 4 Lt

 9. Kulverstukas : eilėraščiai vaikams / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 37, [3] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-089-0

 10. Liepsnok, širdie! : [poezija] / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 2000 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 114, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-069-6 (įr. )

 11. Neapleisk Tėvynės, Dieve : [eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas ; Šilalė : T. Ūksienė, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 167, [1] p. – ISBN 978-9955-03-461-2 (įr. )

 12. Paspirtukas : eilėraščiai vaikams / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 56 p. : iliustr. – ISBN 9986-11-095-5

 13. Pienių laukas : eilėraščiai vaikams / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 2001 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 29, [3] p. : iliustr. – Išleista aut. lėšomis. – ISBN 9986-11-076-9

 14. Pūkes : [apsakymėliai vaikams žemaitiškai] / [iliustracijų autoriai Laurīnuks Juknius, Rokas Laugalys, Meda Vitartaitė, Augustė Krenciūtė, Giedrė Gedeikytė, Aušrinė Pudževytė, Gabija Aurylaitė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 30, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-03-619-7

 15. Pupa ir žirnis : eilėraščiai vaikams / [viršelio ir iliustracijų autorė Valda Grigaliūnienė]. – Klaipėda : Eldija, 1997 (Kaunas : Morkūnas ir KO). – 34, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-040-8 : 2. 00

 16. Stovėki kryžkelėj tvirta : [eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 163, [3] p. – ISBN 9955-03-312-6 (įr. )

 17. Tėvynė ir širdis – viena : [eilėraščiai]. – Šilalė [i. e. Kaunas] : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 167, [1] p. – ISBN 978-9955-03-596-1 (įr. )

 18. Tėvyne mana : poezija. – Klaipėda : Eldija, 1998. – 133, [4] p. , įsk. virš. : portr. – ISBN 9986-11-048-3 : 7. 00

 19. Verta tikėti saule : poezija. – Klaipėda : Eldija, 1993. – 155 p.

 20. Zuikeli biedas : [eilėraščiai vaikams] / [iliustravo Šilalės meno mokyklos moksleiviai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 79, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-03-361-4

Antanas Rubšys (1923–2002)
 1. Ateikite ir pamatykite. – Brooklyn (N. Y. ) : Krikščionis gyvenime, 1990. – 279 p. : iliustr. , portr. – (Krikščionis gyvenime ; nr. 27)

 2. Dievo ir žmogaus pokalbio teologija Senajame Testamente / Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, VPU Tikybos katedra. – Vilnius, 2002. – 68 p.

 3. Dievo ir žmogaus pokalbio teologija Senajame Testamente / Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, VPU Tikybos katedra. – Vilnius, 2002. – 68 p.

 4. Islamas : religija, kultūra, valstybė. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 116, [2] p. , [16] iliustr. lap. – ISBN 9986-04-190-2

 5. Raktas į Naująjį Testamentą. – Fotografuotinė laida. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 1997. – 2 d. - ISBN 9986-04-062-0
  D. 1 : Bendrija : sąjūdis. – 1997. – 392 p. : iliustr. , žml. – Bibliogr. : p. 365–370. – Vardynas: p. 384–392. – ISBN 9986-04-061-2
  D. 2 : Bendrija : organizacija. – 1997. – 424 p. : iliustr. , žml. – Bibliogr. : p. 389–396. – Vardynas: p. 417–424. – ISBN 9986-04-063-9

 6. Raktas į Senąjį Testamentą. – Fotografuotinė laida. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 1995–1996 (Kaišiadorys : Adomo Jakšto sp. ). – 3 d. – ISBN 9986-04-038-8 ((bendras)) : 10. 00
  D. 1 : Sandora ir Mesijas. – 1995. – 515 p. : iliustr. , žml. – Bibliogr. : p. 471–479. – Naudotų Šv. Rašto skaitinių bei dalykų ir vardų r-klės: p. 481–515. - ISBN 9986-04-037-X
  D. 2 : Pranašai ir karaliai. – 1996. – 527 p. : iliustr. , lent. , žml. – Bibliogr. : p. 483–490. – Naudotų Šv. Rašto skaitinių bei dalykų ir vardų r-klė: p. 491–527. – ISBN 9986-04-042-6
  D. 3 : Tiltai ar sienos? – 1996. – 521, [1] p. : iliustr. – Bibliogr. : p. 477–486. – Naudotų Šv. Rašto skaitinių r-klė: p. 487–501. – Dalykų ir vardų r-klė: p. 503–522. – ISBN 9986-04-043-4

 7. Šventojo Rašto kraštuose. – 2-oji laida. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 1998. – 3 d. : iliustr. – ISBN 9986-04-090-6 ((3 d. )) : 30. 00
  D. 1. – [3], 394, [1] p. , [8] iliustr. lap. – Kn. t. p. : Pažinęs didžiąją tiesą / Algimantas Liekis. – R-klės: p. 376–394, [1]. – ISBN 9986-04-089-2
  D. 2 : Apaštalo Pauliaus pėdsakais. – xii, 615 p. , [4] iliustr. lap. – R-klės: p. 595–615. – ISBN 9986-04-092-2
  D. 3 : Apaštalo Pauliaus pėdsakais. – 435, [1] p. , [8] iliustr. lap. – Kn. taip pat: Pratarmėlė pirmajam leidimui / Stasys Santvaras, p. 8–10. – R-klės: p. 413–[436]. – ISBN 9986-04-098-1

Virginijus Rudys (g. 1970)
 1. Vasaros gulbės giesmė : [eilėraščių rinkinys]. – Vilnius : Piketas, [2006] (Vilnius : Piketas). – 71, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-439-34-5

Kostas Stasys Rupšys (g. 1919)
 1. Žąsiaganis : [prisiminimų nuotrupos, eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 134, [1] p. ; 20 cm. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-03-346-0

Elena Skaudvilaitė* (g. 1935)
 1. Laikas, likimas, viltis : poezija. – Kaunas : Judex, 2001 (Kaunas : Judex). – 124 p. – ISBN 9986-948-55-X

 2. Ne gegutės balsas : poezija. – Klaipėda : Eldija, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 142, [2] p. : portr. – ISBN 9986-11-085-8

 3. Upelis šnara : eilėraščiai. – Vilnius, 1990. – 107 p.

Stasys Skrodenis (g. 1938)
 1. Augustas Robertas Niemis : medžiaga bibliografijai / Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginis institutas, 1992. – 34 p. : iliustr. , portr.

 2. Baubliai : trumpos žinios turistui. – [Klaipėda : Druka], 2007 (Klaipėda : Druka). – 31, [2] p. , įsk. virš. : iliustr., žml. – Virš. aut. nenurodytas. – ISBN 978-9955-735-10-6

 3. Folkloras ir folklorizmas : mokymo knyga / Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : VPU l-kla). – 209, [1] p. – (Mokymo priemonė). – ISBN 9955-20-080-4

 4. Folkloras ir gyvenimas : straipsnių rinkinys / Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių kalbos katedra. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010 (Vilnius : Spauda). – 488, [1] p. – ISBN 978-9955-20-578-4 (įr. )

 5. Kaip pasakyti suomiškai = Kuinka sanotaan suomeksi : lietuviški suomiški pokalbiai. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1993. – 41 p. – (abc programa). – 1. 00

 6. Lietuviški suomiški pokalbiai = Kuinka sanotaan suomeksi : ABC programa / [redagavo: Genovaitė Savickienė, Taisto Tolvanenas]. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1993. – 41, [1] p.

 7. Lietuviški-suomiški pokalbiai = Liettualais-suomalainen keskusteluopas. – Vilnius : Margi raštai, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 200 p. – ISBN 978-9986-09-347-3

 8. Lietuviški-suomiški pokalbiai : abc programa. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1993. – 42 p. – 2 Lt 64 ct

 9. Lietuvos ir Suomijos draugija, 1927–2000 = Liettua-Suomi-seura, 1927–2000 : istorijos apybraiža. – Vilnius : [Džiugas], 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 174, [1] p. , [8] iliustr. lap. – (Suomi-Liettua kultuurisäätiön julkaisuja = Suomijos ir Lietuvos kultūros fondo leidinys, ISSN 1795-3561 ; no. 2). – ISBN 9986-29-048-1

 10. Suomija ir Lietuva : istorinių ir kultūrinių ryšių vagos : straipsnių rinkinys. – Vilnius-Helsinkis [i. e. Vilnius] : Margi raštai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 469, [2] p. – (Suomi-Liettua kultuurisäätiön julkaisuja = Suomijos ir Lietuvos kultūros fondo leidinys, ISSN 1795-3561 ; no. 3). – Virš. aut. nenurodytas. – ISBN 978-9986-09-391-6

 11. Tautosakos rinkėjo vadovas : metodinė priemonė studentų tautosakinei praktikai / Lietuvos kraštotyros daugija. – 3-oji patais. laida. – Vilnius : [V. Kempino įm. „Valgra“] : LKD, 2002 (Vilnius : Valgra). – 83, [1] p. – ISBN 9955-493-05-4

 12. P. Arumaa kirjad L. Girale / leedukeelsest tlk. M. Loodus. – Tallinn : [s. n. ], 1990. – P. : 433–435. – Atsp. iš: Keel ja kirjandus, 1990. Nr. 7

 13. Литовско-эстонско-финские древние культурные фольклорные связи : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук : (10. 01. 09 фольклористика) / Вильнюсский университет. – Вильнюс : [s. n. ], 1992 (типография Вильнюсского университета). – 24 p.

Irena Smetonienė (g. 1961)
 1. Garsinės reklamos stilius : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, 04 H / Vilniaus universitetas. – Vilnius : VU l-kla, 2001 ([Vilnius] : VU l-klos sp.). – 29, [1] p. ; 21 cm – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 29 (4 pavad.). - Tiražas 50 egz.

 2. Reklama… Reklama? Reklama! : monografija. – Vilnius : Tyto alba, 2009 ([Kaišiadorys] : AJS sp.). - 206, [1] p. ; 24 cm – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 198–204. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-16-688-7

 3. Tarties ir kirčiavimo pratybos žurnalistams / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 31, [2] p. ; 21 cm – Bibliogr.: p. 32. – Tiražas 507 egz. – ISBN 978-9955-33-541-2

Stefa Statkevičienė
 1. Dainas dainuojam Lietuvoj : ansamblio „Kuplė“ jubiliejinis leidinys, 1990–2000 / Stefa Statkevičienė. – Klaipėda : Eglė, 2000 ([Klaipėda] : Druka). – 103, [1] p. : iliustr. , faks. , gaid. – ISBN 9986-719-07-0

Vladas Statkevičius* (1911–1999)
 1. Šilališkiai : darbai ir papročiai / moksl. red. V. Milius ; Šilalės raj. žml. parengė R. Kunskas. – Vilnius : Mokslas, 1992. – 134, [1] p. : iliustr. – (Lietuvių etnografijos šaltiniai) – ISBN 5-420-00714-2 : 5.00

Vaclovas Straukas (g. 1923)
 1. Fotografijos : [albumas] / [sudarytojas Remigijus Treigys ; tekstas: Anders Kreuger, Danguolė Ruškienė ; vertėjos Jūratė Juškienė, Kristina Sprindžiūnaitė]. – Klaipėda : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2007 ([Klaipėda] : S. Jokužio l-kla-sp.). – 117, [2] p. : iliustr. ; 31 cm – Gretut. tekstas liet., angl., vok. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-9993-1-7 (įr.)

Benediktas Šetkus (g. 1960)
 1. Darbas su istorijos šaltiniais : praktiniai patarimai. – Vilnius : Vaga, [2002] (Vilnius : Standartų sp.). – 118, [2] p. : iliustr., faks. – ISBN 5-415-01622-8

 2. Gyvenamosios vietovės istorija: žmonės, įvykiai, paminklai : medžiaga bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). – 22, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Aut. nurodytas virš. – Tiražas 1100 egz. – ISBN 978-9955-20-337-7

 3. Senovės istorija : [7 klasei] / Benediktas Šetkus, Liucija Pobedinska. – Vilnius : Kronta, 1998 (Riga : Jāņa sēta). – 253, [1] p. : iliustr., žml. – ISBN 9986-879-08-6. – Kitos laidos: 1999, 2001, 2003, 2004, 2006; lenkų kalba: 2001; Brailio raštu: 1998, 1999.

 4. Tautinių mažumų mokykla Lietuvoje 1918–1940 metais : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 (Vilnius : VPU l-kla). – 30, [2] p.

Kazys Kęstutis Šiaulytis* (g. 1953)
 1. Aukštagirės pažintinis pėsčiųjų-dviratininkų takas = Aukštagiria walking and cycle path : kviečia Varnių regioninis parkas / [sudarytojas K. Praeras ; dailininkas K. K. Šiaulytis]. - [Kaunas] : Lututė, 2006. – 23, [1] p. : iliustr. ; 21 cm – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-692-35-9

 2. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai teisininkai / Lietuvos teisės akademija ; [santrauką į anglų kalbą išvertė R. Metiūnienė]. – Vilnius : Lietuvos teisės akad., 1998. – 91, [1] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale – ISBN 9986-518-52-0 : 10.00

 3. Mano nauji atradimai : tikrovės formos, erdvės, spalvos : dailės vadovėlis 6 klasei. – Kaunas : Šviesa, 2005 (Kaunas : Spindulys). – 159, [1] p. : iliustr. ; 26 cm – ISBN 5-430-04150-5

 4. Moku piešti : dailės vadovėlis 5 klasei. – 1-oji laida, 2007 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 159, [1] p. : iliustr. ; 26 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 5-430-04073-8

 5. Senųjų kultūrų šviesa : dailės vadovėlis 7 klasei. – 1-oji laida, 2007 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Vilnius : Spauda). - 175, [1] p. : iliustr. ; 27 cm – Tiražas 1500 egz. –ISBN 978-5-430-04899-0

 6. Varnių regioninis parkas [Grafika] : akvarelės. – Varniai (Telšių raj.) : Varnių regioninio parko direkcija, 2002. – 1 apl. (8 atvirukai) : spalv. ; 10 x 15 cm

Aleksandras Šidlauskas* (g. 1939)
 1. Alkana šarka : aforizmai. – Vilnius : [UAB „Karminas”], 2003 (Vilnius : Karminas). – 342 p. ; 10 cm – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-9564-1-0

 2. Amžinas šešėlis : sonetai. – Vilnius : [A. Šidlauskas], 2004 (Vilnius : Baltijos kopija). – 284, [2] p. ; 15 cm – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-592-78-8

 3. Atminimo šulinys : miniatiūros. – Vilnius : [A. Šidlauskas], 2005 (Vilnius : Karminas). – 302 p. ; 16 cm – Tiražas 150 egz. – ISBN 9955-665-43-2

 4. Tautos kultūros pagrindai : Konsp. ž. ū. m-klų moksleiviams / Lietuvos ž. ū. m-ja ; Mokymo metodikos centras. – Vilnius : Lietuvos ž. ū. m-jos Informacijos ir leidybos centras, 1993. – 79 p.

 5. Žingsnių aidas : bibliografinis aprašas. – [Vilnius] : A. Šidlauskas, 2008 (Vilnius : Karminas). – 42, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-800-83-5

Aldona Šulskytė* (1930–2008)
 1. Dangus niekada nėra tuščias : eilėraščiai, pasakojimai, straipsniai / sudarė Vytenė Muschick ; iliustravo Laima Grikšaitė-Kėrienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 215, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9986-39-624-6 (įr. )

 2. Vėjas nukirptais plaukais : poezija. – Klaipėda : Eldija, 2001 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 106, [2] p. : iliustr. , portr. – ISBN 9986-11-075-0

Domininkas Ūksas (1922–1997)
 1. Užkalnės kaimo istorija [Šilalės rajonas]. – Klaipėda : Eldija, 2000 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 98, [2] p. : iliustr. ; 20 cm

Edvardas Urbonas (g. 1927)
 1. Tyruose šaukiančiojo balsas / [piešiniai Reginos Baltikauskaitės]. – Vilnius : Žiburys, 1997. – 79 p. : iliustr. – Kn. taip pat: Pratarmės vietoje / E. Urbonas – ISBN 9986-524-12-1 : 5.50

Daiva Vaitkevičiūtė* (g. 1970)
 1. Kamilė nori mirti : [romanas]. – Panevėžys : Magilė, 2005 (Vilnius : Spauda). – 358, [1] p. – ISBN 9986-956-46-3 – Kitos laidos: 2007, 2008, 2009

 2. Marius Pietaris ir Burtų knyga : [apysaka] /; [iliustravo Neringa Žukauskaitė]. – Vilnius : Rosma, 2004 (Vilnius : Spauda). – 286, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-00-407-1 (įr. )

 3. Marius Pietaris ir Juodasis bokštas : apysaka / dailininkė Neringa Žukauskaitė. – Vilnius : Rosma, 2006 (Aušra). – 288 p. : iliustr. – ISBN 9986-00-408-X

 4. Monikai reikia meilės : [romanas]. – Panevėžys : R. Magilienės įm. „Magilė“, [2001] (Vilnius : Spauda). – 347, [1] p. ; 20 cm. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9986-956-25-0 – Kitos laidos: 2004, 2007, 2008

 5. Moterys meluoja geriau : romanas. – Panevėžys : R. Magilienės įm. „Magilė“, 2002. – 2 d. ; 20 cm. – ISBN 9986-956-31-5 – Kitos laidos: 2003, 2004, 2006, 2007, 2008

D. 1. – [2002] (Vilnius : Spauda). – 237, [1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 9986-956-29-3

D. 2. – [2002] (Vilnius : Spauda). – 287, [1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 9986-956-30-7

 1. Noriu kito vyro : [miniatiūros]. – Panevėžys : Magilė, 2004 (Vilnius : Spauda). – 206, [2] p. – ISBN 9986-956-41-2 – Kitos laidos: 2006, 2007

 2. Pasimatymas su žudiku : erotinis meilės romanas / redagavo Sofija Sasnauskaitė. – Vilnius : Rosma, 2003 (Kaunas : Aušra). – 277, [1] p. – ISBN 9986-00-380-6 (įr. ) – Kitos laidos: 2008, 2009

 3. Trise prieš mafiją : [apysaka] / [iliustracijos Andriaus Zakšausko]. – Panevėžys : Magilė, 2006 (Vilnius : Standartų sp. ). – 173, [3] p. : iliustr. – ISBN 9986-956-48-X – Kitos laidos: 2007, 2010

Norbertas Vėlius (1938–1996)
 1. Lietuvių liaudies pasakos „Vilko dainavimas“ (AT 163) ištakos. – [Vilnius : s. n. ], 1990. – [12] p. – Teksto antr. – Be viršelio. – Atsp. iš: Lituanistica, 1990, Nr. 3, p. 95–[106]

 2. Lietuvių mitologijos rekonstrukcija. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993. – [16] p. , įsk. virš. – Aut. ir antr. nurodyti teksto pradžioje. – Atsp. iš: Tautosakos darbai, 1993, t. 2(9), p. 55–70

 3. Tikras karalius, kuris bijo mašinų ir elektros [Brailio raštas] : pasakos / techninis redaktorius Henrikas Stukas. – Vilnius : UAB „Brailio spauda“, 2002 (Vilnius : UAB „Brailio spauda“, 2002). – 1 kn. ; 2 laidos lankai. – Išleista : Samsung – Korėjos nacionalinės UNESCO komisijos švietimo fondo lėšomis. – Spausdinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius: „Lietuvos rašytojų s-gos“ l-kla, 1999.

 4. Tikras karalius, kuris bijo mašinų ir elektros : pasakos / [iliustravo Ramunė Vėliuvienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1999 (Vilnius : Vilspa). – 54, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-39-104-0

Edvardas Vidmantas (g. 1929)
 1. Religinis tautinis sąjūdis Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje / LKMA, Lietuvos istorijos inst. – Vilnius : Katalikų akad., 1995 (Kaunas : Judex). – 308 p. – Santr. vok. – Bibliogr.: p. 273–288 (332 pavad.). – Pavardžių ir geogr. vardų r-klės : p. 289–306 – ISBN 9986-592-11-9 : 8.00

Mečislovas Vitkus (g. 1923)
 1. Odos defektų plastikos principai ir rekonstrukcinė rankos chirurgija : metodiniai nurodymai / Mečislovas Vitkus ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1995 (Vilnius : VU sp.). – 64 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 64 (12 pavad.). – Tiražas 110 egz. – ISBN 9986-19-118-1 : 4.00

Šilalės rajono literatų kūrybos rinktinės ir autorių rinkiniai
 1. Ąžuolas folklore ir kultūroje : straipsnių rinkinys / Šilalės rajono savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybės Bijotų seniūnija ; sudarė Stasys Skrodenis. – Šilalė [i. e. Vilnius] : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010 ([Vilnius : VPU l-kla]). – 140, [1] p. : iliustr. ; 20 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-20-557-9

 2. Einantį kelias pasitinka : Šilalės rajono moksleivių kūryba. – Vilnius : Trys žvaigždutės, [2004] (Vilnius : Spauda). – 94, [3] p. , įsk. virš. : iliustr. ; 25 cm

 3. Šiam kraštui gyvenu… : Šilalės rajono literatų klubo „Versmė“ kūrybos almanachas / [sudarė Stefa Minutaitė]. – Marijampolė : Piko valanda, 2005. – 129, [3] p. ; 21 cm

 4. Šimtmečių pavėsy : Šilalės rajono literatų klubo „Versmė“ kūrybos almanachas / [sudarė ir redagavo Stefa Minutaitė]. – Šilalė [i. e. Kaunas] : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 132, [1] p. ; 20 cm

 5. Žemaitijos dvarų meno kolekcija „Alkos“ muziejuje : katalogas / sudarytoja Zita Dargaitė. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 130 p. : iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-447-005-9

Parengė Vida Beržinienė, Virginijus Jocys ir Tomas Petreikis
2011 m.

Šilalės kraštiečių kūrybos bibliografija: 1990–2010 m.

Šilalės kraštiečių kūrybos bibliografija sudaryta apimant atkurtos Lietuvos Nepriklausomos valstybės laikotarpį (1990–2010) metus. Dauguma autorių gimę ir augę Šilalės rajone, kiti, gimę kitur, bet kūrę ir gyvenę Šilalėje. Iš tokių galima paminėti poetę Henriką Aušrienę, rašytojus Daivą Vaitkevičiūtę ir Edviną Kalėdą.

Šilališkių kūryba įvairi savo tematika. Didžiąją dalį sudaro poezija. Tai liaudies eiliuotojai Teresė Rubšytė – Ūksienė, Henrika Aušrienė, Aldona Šulskytė, Vlada Brazauskytė – Šveikauskienė, jaunasis poetas, eseistas Donatas Petrošius ir kiti, kurių kūryba surinkta į šią bibliografiją.

Norisi paminėti žymų etnologą prof. Norbertą Vėlių; režisierių, teatrologą Petrą Bielskį; tautosakininką, vertėją Stasį Skrodenį; istoriką Kazį Misių; istoriką, muziejininką Steponą Gečą; prelatą prof. Antaną Rubšį; istoriką Benediktą Šetkų.

Kraštiečių kūrybos bibliografijoje atrinkome autorinius leidinius, kurie sukurti vieno arba dviejų, su retomis išimtimi, iki trijų autorių. Prie bibliografijos priskyrėme ir kolektyvinio turinio knygas, skirtas Šilalės kraštui. Sudarant kūrybos bibliografiją buvo pasinaudota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos suvestiniu katalogu (LIBIS).

Pateikiant šią bibliografinę informaciją siekiama supažindinti kraštiečius ir visus besidominčius su naujausia literatūra ir leidiniais išleistais įvairiose leidyklose.

* Žvaigždute pažymėti autoriai mokėsi, dirbo, gyveno ar dabar gyvena Šilalės rajone. Gali būti kad nežinojome ir į sąrašą neįtraukėme visų kraštiečių kūrybos. Būtume dėkingi už suteiktą informaciją, kuri padėtų papildyti ir sudaryti pilną bibliografiją.

Parengė Vida Beržinienė, Tomas Petreikis

Stasys Arnašius (g. 1933)

 1. Interviu su savimi ir su tais, kuriuos sutikau kelyje…. – Vilnius : Savivaldybių žinios, [2008] (Vilnius : Spauda). – 144, [1] p., įsk. virš. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-9644-2-1 – Kita laida: 2010

Aleksandras Atutis (g. 1911)

 1. Keturiose kariuomenėse : (Europos karo keliais). – Vilnius : Kardas, 1997. – 107 p. : iliustr. – ISBN 9986-636-16-7

 2. My memoirs and service in four armies. – Vilnius : Publ. Center at the Min. of Nat. Defense of Lithuania, 2000 (Vilnius : PCMNDL). – 83, [1] p. : iliustr., portr. ; 20 cm – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-738-19-9

Albina Auksoriūtė (g. 1965)

 1. Lauryno Ivinskio terminologijos darbai : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, 04H / Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas. – Vilnius : LKI, 2000 (Vilnius : UAB „Mokslo aidai“). – 20, [1] p., įsk. virš. ; 21 cm.

Henrika Aušrienė* (g. 1930)

 1. Jei širdelėj šiluma : eilėraščiai / [iliustracijos Šilalės vaikų meno mokyklos mokinių]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2002 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp. ). – 51, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-31-083-0

 2. Lemties batuta : eilėraščiai / [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1998 (Vilnius : Jukava). – 174, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-493-75-7 : 6. 00

 3. Mintys piligrimės : [eilėraščiai] / [iliustracijų autorė Laima Rupšytė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). – 141, [3] p. : iliustr. , portr. – ISBN 978-9955-668-67-1 (įr. )

 4. Nakties gaudesys : eilėraščiai / viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1996 (Kėdainiai : Raidė). – 91 p. : iliustr. – ISBN 9986-493-43-9 : 3. 00

 5. Paveikslų parodoje. – [B. v. : b. l. ]. 2002. – 30 p. : iliustr.

 6. Saulėlydžio vėjuose : eilėraščiai / [iliustracijų autorius Kostas Mačionis]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2002 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp. ). – 178, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-31-082-2

Albinas Bagdonas (g. 1941)

 1. Atrankumo – psichikos organizavimo principo raiškos tyrimai : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, psichologija (06 S) / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 43 p. – ISBN 9986-19-888-7

 2. Neuropsichologija : sąvokos ir schemos : mokomoji priemonė / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VV l-klos sp.). – 44, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-33-173-5

Petras Bielskis (g. 1935)

 1. Lietuvos klojimo teatro krivūlės. – Klaipėda : Klaipėdos rytas, 1997. – 29 p. – Virš. antr. – Priešantr. : Klaipėdos universitetas.

 2. Lietuvos klojimo teatras : pirmojo viešo lietuviško spektaklio šimtmečiui / Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : KU l-kla, 1999 (Vilnius : Petro ofsetas). – 369, [1] p. , [8] iliustr. lap. – Bibliogr. : p. 343–350. – Pavardžių ir pjesių r-klės: p. 351–369. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-505-84-4

 3. Lietuvių liaudies teatro poetika. – Vilnius : Lietuvos liaud. kultūros centras, 1992. – 136, [1] p. – Bibliogr. : p. 135–136.

Stanislovas Biržiškis (1900–1996)

 1. Gyvenimo pagairėse : poezija. – Klaipėda : Eldija, 1995 (Klaipėda : Klaipėdos rytas). – 171 p. : iliustr. – ISBN 9986-11-025-4 : 6 Lt

 2. Raudonas patefonas : eilėraščiai ir poema / dail. Algis Kliševičius. – Klaipėda : J. Marcinkaus leidykla „Eldija“, 1995 (Kaunas : Raidė). – 87, [2] p. : portr. – ISBN 9986-11-026-2. – 5. 00

Vlada Brazauskytė-Šveikauskienė

 1. Gyvenimo apoteozė : [eilėraščiai] / [dailininkė Zita Stonienė]. – Vilnius : UAB „Valstiečių laikraštis“, 2003 (Vilnius : Spauda). – 77, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-847-51-6

 2. Kai nebuvo tavęs / [iliustracijų autorius Anicetas Trijonis]. – Klaipėda : Eldija, 1996 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 163 p. : iliustr. , portr. – ISBN 9986-11-031-9 : 5. 00

 3. Pražydę spinduliai : [eilėraščiai]. – Vilnius : Naujoji Rosma, 2007 (Kaunas : Aušra). – 135, [1] p. – ISBN 978-9955-06-184-7 (įr. )

Virginija Bučienė* (g. 1957)

 1. Eigulio duktė : eilėraščiai / iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1995 (Valstybinės spaustuvės „Raidė“ Kėdainių skyrius). – 47 p. : iliustr. – ISBN 9986-493-33-1 : 4. 00

 2. Širdies šerkšnas : eilėraščiai / [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė ; redaktorius Kostas Federavičius]. – Jonava : Jonava, 1998 (Vilnius : Jukava). – 88, [3] p. : iliustr. – ISBN 9986-493-78-1 : 6. 00

Antanas Bučys* (g. 1950)

 1. Vasaros bučiniai : eilėraščiai. – Jonava : Jonava, 2000 (Vilnius : UAB „Dumsa”). – 55, [1] p. ; 14 cm. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955-417-27-7

Marijona Čilvinaitė (1900–1995)

 1. Ačiavimas Eržvilko apylinkėse / Lietuvos kraštotyros d-ja. – Vilnius : Lietuvos kraštotyros d-ja, 1990. - 20 p.

Snieguolė Einikytė (g. 1952)

 1. Kupolių ratelis [Natos] : šokiai jaunimui / Lietuvos liaudies kultūros centras ; [sudarė Snieguolė Einikytė]. – Vilnius : LLKC, 1998 (Vilnius : Petro ofsetas). – 141, [1] p. : iliustr. – ISMN M-706208-10-7

 2. Lietuvių šokių, ratelių ir žaidimų bibliografijos rodyklė / [sudarė Snieguolė Einikytė]. – Vilnius : Leidybos centras, 1997. – 38, [2] p. – ISBN 9986-03-305-5 : 3.00

 3. Linas : šokių rinkinys / [šokių brėžiniai Snieguolės Einikytės]. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006. – 2 d. : iliustr., nat. ; 21 cm. – (2007 metų visuotinė dainų šventė) – ISBN 9986-529-61-1

 4. Tėviškės pastogėj / Sudaryt. S. Einikytė ; Spec. red. M. Vaitulevičiūtė ; Lietuvos liaudies kultūros centras. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994. – 176, [4] p. : brėž., gaid. – ISBN 9986-529-00-x : 3 – Lt 50 ct

 5. Žvirblis ir zylutė : šokiai vaikams / Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarė S. Einikytė ; spec red. L. Kisielienė. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991. – 116 p. : nat., brėž.

Steponas Gečas (g. 1944)

 1. Atvėriau tau duris : poezija, mažoji filosofija, vertimai. – Vilnius : V. Užtupo l-kla, 2000 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 142, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-425-60-3

 2. Evangelijos užkeikimas : lietuviškas detektyvas. – Kaunas : Spindulys : S. Gečas, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 93, [3] p. – ISBN 978-9955-466-42-0

 3. Lietuvos muziejininkystės raida 1940–1956 metais : humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertacijos tezės / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1993. – 13 p.

 4. Steponas Darius kariuomenėje ir Lietuvos sporte : monografija. – Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2005 (Vilnius : KAM Leidybos ir inform. aprūpinimo tarnyba). – 229, [3] p. : iliustr. , faks. , portr. – (Lietuvos kariuomenės istorija). – ISBN 9986-738-72-5

 5. Turizmo ir sporto organizacijų bendravimas su žiniasklaida : mokomoji priemonė LKKA turizmo ir sporto vadybos specialybės studentams / Lietuvos kūno kultūros akademija. – Kaunas : LKKA, 2000 (Vilnius : UAB „Karminas“). – 46, [1] p.

Viktoras Gerulis

 1. Įgaubtos pėdos komponentų operacinė korekcija = Surgical correction on the components of cavus foot : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Kauno medicinos universitetas. – Kaunas : KMU l-kla, 1999. – 27 p. : lent. – Antr iš virš. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 26–27 (15 pavad.)

Antanas Girčys (g. 1929)

 1. Nemakščiai : [monografija]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 781, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr., žml. ; 25 cm – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 749–775. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-620-3 (įr.)

Stefa Grikšaitė-Kranauskienė (1927–1969)

 1. Nutrūkusi gyvenimo daina : [poezija] / [sudarytojai Antanas Rimkus, Teresė Ūksienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 159, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-494-0 (įr.)

Vladas Grinaveckis (1925–1995)

 1. Lietuvių kalbos keliakamieniai daiktavardžiai / Vladas Grinaveckis, Žaneta Markevičienė. – Vilnius : VPU, 1994. – 227 p.– ISBN 9986-519-06-3 : 5.00

 2. Lietuvių tarmės : fonetika, morfologija : [mokymo priemonė] / Vilniaus pedagoginis institutas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginis inst., 1991. – 373, [1] p.; Gretut. tekstas liet., vok. – Bibliogr. išnašose

Dalia Grinkevičiūtė* (1927–1987)

 1. Lietuviai prie Laptevų jūros : atsiminimai, miniatiūros, laiškai / [sudarė Aldona Šulskytė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997. – 286, [1] p. , [17] iliustr. lap. : iliustr. – Vardų r-klė: p. 283–286, [1]. – ISBN 9986-39-043-5 – Kn. taip pat: Ugnis miške / Viktorija Daujotytė; Redaktoriaus pastabos / Vytautas Girdzijauskas. – Kitos laidos: 2005, 2006 – Vertimai: A stolen youth, a stolen homeland : memoirs. Vilnius : Lithuanian Writers Union Publ. : [Brotherhood] Lapteviečiai, [2002]; I lituani al Mar di Laptev : linferno di ghiaccio nei lager comunisti Roma : Pagine, 2009. ; Die Litauer an der Laptewsee. Hüttenfeld : Litauisches Gymnasium, 2002.

Vita Ivanauskaitė (g. 1971)

 1. Changes of folklore tradition in the Lithuanian military-historical songs = Folklorinės tradicijos kaita lietuvių karinėse-istorinėse dainose : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H), folklore (H 400) / Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Vilnius University. – Vilnius : [Institute of Lithuanian Literature and Folklore], 2005. – 37, [1] p.

Benediktas Jankauskas* (g. 1941)

 1. Antieroziniai tyrimai Lietuvoje ir COST 634 veikla / Lietuvos žemdirbystės institutas. Kaltinėnų bandymų stotis. – Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). – 48 p. : iliustr., diagr. ; 21 cm – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 45–47 (59 pavad.). – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-650-25-6

 2. Dirvožemio erozija. - Vilnius : Margi raštai, 1996 (Kaunas : Aušra). – 167, [1] p. : iliustr. Santr. angl. – Bibliogr.: p. 162–168 (142 pavad.) – ISBN 9986-09-134-9 : 8.00

Angelė Jankauskytė (g. 1952)

 1. Žemės rūbais : eilėraščiai. – Vilnius : Vaga, 1991. – 110, [1] p. : iliustr. – (Amžininkas). – ISBN 5-415-00818-7 : 1. 00

Regina Jasiūnienė (g. 1934)

 1. Chemija VIII klasei : eksperim. vadovėlis. – Vilnius, 1991. – 214, [1] p. – Kitos laidos: 1993, 1996, 2000, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010

 2. Chemija : vadovėlis IX kl. / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė ; dail. Jonas Gudmonas ; fotografijos Zino Kazėno ; red. Algimantas Kinderys. – Vilnius : Alma littera, 1994 (Kaunas : Spindulys). – 230, [1] p. : iliustr. – Dalyk. r-klė: p. 227–[231]. – ISBN 996-02-042-5 – Kitos laidos: 1996, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ; lenkų k. 1996

 3. Chemija : atomo sandara ir cheminis ryšys : 11 klasei / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. – Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centras, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė). – 21, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-03-253-9

 4. Chemija : 9 [klasei] : mokytojo knyga / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė. – Vilnius : Alma Littera, 1996. – 367, [1] p. : iliustr. – (Švietimas Lietuvos ateičiai). – Bibliogr.: p. 365–366 (38 pavad.). – ISBN 9986-02-287-8

 5. Chemijos pratybos VIII klasei / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė ; [dailininkas Jonas Gudmonas]. – Vilnius : Alma littera, 2001. – 2 d. : iliustr. ; 24 cm – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9986-02-910-4 – Kitos laidos: 2004, 2006, 2008, 2010

 6. Chemijos užduotys VIII–IX klasei. – 2-oji patais. laida. – Kaunas : Šviesa, 1992. – 118, [2] p. – ISBN 5-430-01380-3 – Kitos laidos: 1994

 7. Chemijos pratybos IX klasei / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė ; Red. A. Kinderys ; Dail. J. Gudmonas. – Vilnius : Alma littera, 1994. – 223, [1] p. : iliustr. – Kitos laidos: 1999, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010

 8. Chemijos testai : 9 klasei / Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 45, [3] p. : iliustr. ; 24 cm. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-607-6

 9. Neorganinė chemija VIII klasei : (eksperim. vadovėlis). – Kaunas, 1990. – 249, [1] p.

Vytautas Jogėla (g. 1956)

 1. Karališkosios spaustuvės istorija : spaustuvei AB „Spauda“ 430 metų. – Vilnius : Spauda, 2004 (Vilnius : Spauda). – 94, [2] p. : iliustr., faks. ; 28 cm – Virš. aut. nenurodytas. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas [600] egz. – ISBN 9986-485-49-5 (įr.)

 2. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro : (XV a.–XX a. pradžia) : kolektyvinė monografija / Vytautas Jogėla, Elmantas Meilus, Virgilijus Pugačiauskas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). – 291, [1] p. : iliustr., faks., žml. ; 25 cm – Santr. angl. - Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. – Bibliogr.: p. 269–276. – Asmenvardžių r-klė: p. 282–291. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-23-142-4

 3. „Stumbras“ : istorija nuo 1906 / [teksto autorius Vytautas Jogėla ; AB „Stumbras“]. – Kaunas [i. e. Vilnius : Daigai], 2008 ([Vilnius] : Daigai). – 111, [1] p. : iliustr., faks. ; 22 cm – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Nugar. antr.: „Stumbro“ istorija. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Bibliogr.: p. 112. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-767-45-9 (įr.)

 4. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833–1842 metais : organizacija ir veikla. – Vilnius, 1997. – 234, [5] p. : iliustr., portr. – Santr. angl., lenk. – Bibliogr.: p. 180–189 ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 219–234. – (Lietuvių Atgimimo istorijos studijos; [T.] 14) – ISBN 9986-752-23-X : 11.00

Jadvyga Jonikienė (g. 1939)

 1. Kiškis būgnininkas : eilėraščiai vaikams. – Jonava : Jonava, 2001 (Vilnius : UAB „Dumsa“). – 51, [1] p. – ISBN 9955-417-35-8

 2. Nusileido saulužėlė : dainos vaikams. – Jonava : Jonava, 2004. – 47, [1] p. – ISBN 9955-621-00-1

Juozas Almis Jūragis (g. 1917)

 1. Tik sapno ugnį jausi : eilėraščiai. – Vilnius : V. Užtupo l-kla, 1999 (Vilnius : Leidybos centras). – 151, [1] p. : portr. – ISBN 9986-425-55-7 : 8.00

Marija Jurgelevičienė (g. 1948)

 1. Plėviasparnis : eilėraščiai. – Šiauliai : Saulės Delta, 1998 (Šiauliai : Titnagas). – 47 p. – ISBN 9986-458-94-3 : 6. 00

 2. Tikra mergaitė : 100 marginalinių novelių / Mari Poisson. – Vilnius : Ciklonas, 2004 (Vilnius : Ciklonas). – 259, [1] p. ; 21 cm. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-497-59-9

Virginija Kairienė (g. 1949)

 1. Atvirumo akimirka : [eilėraščiai] / [panaudoti dailininkės Indrajos Kubilytės grafikos darbai]. – Klaipėda : Druka, 2005 (Klaipėda : Druka). – 52, [4] p. : iliustr. ; 22 cm – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-848-61-X

 2. Dyglė devynspyglė : eil. vaikams / iliustr. A.Kliševičienė. – Klaipėda : Eldija, 1992. – 17 p., įsk.virš. : iliustr.

 3. Jūros balti pinigėliai : [eilėraščiai] / piešinių autorius Osvaldas Mačernius. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2007 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 63, [1] p. : iliustr. ; 21 cm – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-31-229-1

 4. Žemės šiluma : eilėraščiai. – Klaipėda, 1990. – 70, [1] p.

Edvinas Kalėda* (g. 1965)

1. Auksaviriai : romanas. – Vilnius : Rosma, 2000 (Kaunas : Aušra). – 386, [1] p. – ISBN 9986-00-300-8 (įr.) – Kitos laidos dvejomis dalimis: 2005, 2010, 2011

 1. Auksaviriai 2 : romanas. – Vilnius : Rosma, 2001 (Kaunas : Aušra). – 397, [1] p. – ISBN 9986-00-326-1 (įr.)

 2. Kaunas. Saulius : romanas. – Vilnius : Rosma, 2002 (Kaunas : Aušra). – 2 d. – Kitos laidos: 2006, 2010

[D.] 1. – 2002. – 319, [1] p. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9986-00-340-7 (įr.)

[D.] 2. – 2004. – 299, [1] p. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9986-00-381-4 (įr.)

 1. Nemylimi : romanas. – Vilnius : Charibdė, 1997. – 527 p. – (Naujas romanas). – ISBN 9986-745-08-X : 14.00 – Kitos laidos: 1998, 1999, 2004, 2008, 2009

 2. Pasmerkti : romanas. – Vilnius : Naujoji Rosma, 2000 (Vilnius : UAB „Leidybos centras“). – 577, [2] p. ; 21 cm. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9986-958-43-1 (įr.) – Kitos laidos: 2004, 2009

 3. Svetimi : [romanas]. – Vilnius : Naujoji Rosma, 1999 (Vilnius : UAB „Leidybos centras“). – 451, [3] p. – ISBN 9986-958-21-0. – ISBN 9986-958-21-6 (klaidingas) (įr) – Kitos laidos: 2004, 2008.

Karaliūtė, Algirda* (g. 1932)

Didieji kunigaikščiai : padavimai : nuspalvink / [dailininkė] Algirda Karaliūtė, [padavimus rašė] Bronius Jauniškis. – Vilnius : Žurnalistika, 1995 (Kaunas : Raidė). - [12] p. : iliustr. – Tiražas [10000] egz. – ISBN 9987-421-03-9 : 2 Lt

Birutė Kelpšaitė

 1. Ilgas šauksmas tyloje : eilėraščiai. – Jonava: Dobilas, 1994. – 67 p.

 2. Vainikuojuos žodžiu : eilėraščiai / iliustravo A. Nelėnas. – Utena : UAB „Utenos sp.“, 1995 (Utena : Utenos sp. ). – 81, [3] p. : iliustr.

 1. Sugrįžtu į save. – [Kaunas]: Kauno aukštesnioji technologijos mokykla, 1996. – 78 p.

Juozas Kinderis (1930–2005)

 1. Atskrend sakalėlis : [eilėraščiai] / [piešiniai Audros Barsteigaitės]. – Vilnius : [s. n. , 1993]. – 42 p. : iliustr.

 2. Šaltoji žemė Vorkuta : eilėraščiai. – Kaunas, 1991. – 134 p. – (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka ; nr. 3)

 3. Už metų kalno : [eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 175, [1] p. : portr. – ISBN 978-9955-03-589-3

Birutė Lengvenienė* (1942–2010)

 1. Ančių ginčas : eilėraščiai, spalvinimo knygelė / [piešiniai Sauliaus Laurinaičio ; redaktorius Kostas Federavičius]. – Jonava : Jonava, 2000 (Jonavos sp.). – 31, [1] p. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-417-07-2

 2. Alkų akys : (žemaitems i šėrdes) : skiriu Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. – Vilnius : Mokslo aidai, 2004 (Vilnius : Mokslo aidai). – 171, [1] p. : iliustr. ; 18 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-591-15-3 (įr.)

 3. Be rožėtų užuolaidų : humoreskos. – Vilnius : Kriventa, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 223, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-526-47-6

 4. Deginu rožę : [poezija] / redagavimas autorės ; [dailininkas – Algis Kliševičius]. – Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp., 1998 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 330 p. : iliustr. – ISBN 9986-31-018-0 : 9.00

 5. Gandras manekenas : eilėraščiai ir pasakaitės iš paukštelių gyvenimo / [iliustracijos Sauliaus Laurinaičio]. – Jonava : Jonava, 2001. – 47, [1] p. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-417-51-X

 6. Gyvenimas – albumas : eilėraščiai. – Jonava : Jonava, 2008 ([Jonava : Linotipas]). – 127, [1] p. : iliustr. ; 20 cm – Kn. taip pat: Žodžiai, kurie žydi / Kostas Fedaravičius, p. 3–4. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-621-88-1

 7. Jau žinau, kuo būsiu : eilėraščiai vaikučiams / [dailininkas Saulius Laurinaitis]. – Jonava : Jonava, 2006. – 23, [2] p., įsk. virš. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-621-43-5

 8. Judo gvazdikai : eilėraščiai / [dailininkė: Airija Sapranavičienė]. – Vilnius : Informacijos ir leidybos centras, 1996. – 140 p. : iliustr. – ISBN 9986-17-160-1 : 6.50 LTL

 9. Kalėdų atvirukas, arba Ar nesušalai, Seneli? : kalėdiniai ir naujametiniai eilėraščiai vaikams / [iliustracijos Sauliaus Laurinaičio]. – Jonava : Jonava, 2000. – 47, [1] p. : iliustr. ; 29 cm. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-417-23-4

 10. Krepšinis : y-ga-ga : humoreskos / Birutė Lengvenienė ; [iliustracijos Sauliaus Laurinaičio]. – Jonava : Jonava, 2001. – 179, [1] p. : iliustr. ; 21 cm – Tiražas 500 egz. –ISBN 9955-417-39-0

 11. Lūžęs meldas : eilėraščiai. – Jonava : Jonava, 2000 (Vilnius : UAB „Dumsa”). – 231, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-417-12-9

 12. Pasitaiko apsirikti, bet už tai nereikia pykti : eiliuota pasakaitė / [dailininkas Saulius Laurinaitis]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009 ([Jonava] : Linotipas). – 39, [1] p. : iliustr. ; 30 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-621-98-0

 13. Per bruką : jumoreskos. – Vilnius : Informacijos ir leidybos centras, 1997. – 146, [2] p. – ISBN 9986-17-178-4

 14. Saulė neria skarą : eilėraščiai : trumpos skaičiuotės linksmiems vaikučiams / [dailininkas Tomas Vasilkevičius]. – Jonava : Jonava, 2003. – 35, [1] p. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-417-73-0

 15. Tėti, pasakyk : [eilėraščiai vaikams] / [dailininkas Saulius Laurinaitis]. – Vilnius : UAB „Mokslo aidai”, 2003 (Vilnius : Mokslo aidai). – 38, [1] p., įsk. virš. : iliustr. ; 30 cm. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-591-05-6

 16. Vainikžolės : poezija. – [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas „Gija”, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 157, [1] p. ; 20 cm – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-565-22-5

 17. Vėlyva gervuogė : poezijos rinktinė. – Vilnius : Kriventa, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 303, [1] p. ; 22 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-526-54-4 (įr.)

 18. Vienu sparnu : eilėraščiai / [dailininkas Arnoldas Kalnikas]. – Jonava : Jonava, 2002. – 231, [1] p. : iliustr. ; 21 cm – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-417-56-0

 19. Žemaitiškas skaičiuotis liksmyms žemaitokams / [piešinių autoriai Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos pradinių klasių mokiniai]. – [Vilnius : Mokslo aidai], 2007 (Vilnius : Mokslo aidai). – 35, [1] p. : iliustr. ; 29 cm – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-591-40-5 (įr.)

 20. Žemiau vaterlinijos : piktybinės eilės su lyrizmo priemaiša. – Vilnius : Kriventa, 2010 ([Kaunas] : Arx Baltica). – 131, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-526-57-5

Nijolė Letukienė (g. 1945)

 1. Aš – žmogus tarp žmonių : pilietinės visuomenės pagrindai : 7/8 kl. – Vilnius : Alma littera, 1999 (Kaunas : Spindulys). – 190 p. : iliustr., žml. – (Švietimas Lietuvos ateičiai) – Bibliogr.: p. 188 – ISBN 9986-02-674-1 : 8.00 – Kitos laidos: 2000, 2001

 2. Istorija. Politologija : kurso santrauka istorijos egzaminui / Nijolė Letukienė, Jonas Gineika. – Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Spauda). – 307, [1] p. : žml. ; 25 cm – Bibliogr.: p. 297–298. – Asmenybių ir sąvokų r-klės: p. 299–307. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9955-08-269-0 (įr.) – Kitos laidos: 2004, 2006, 2008

 3. Žmogaus teisių mokymas vidurinėje mokykloje / Nijolė Letukienė, Laimutis Deveikis ; Lietuvos žmogaus teisių centras. – Vilnius : Pradai, 1995 (Standartų sp.). – 107 p., [6] iliustr. lap. : iliustr. ; 20 cm + [2] atsk. žaidimų lap. – ISBN 9986-405-84-X – Kita laida: 1999

Jūratė Macnoriūtė (g. 1953)

 1. Stiliaus elementai tapyboje ir jų sintezė : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03H) / Jūratė Macnoriūtė ; Vilniaus dailės akademija. – Vilnius : [Vilniaus dailės akademija], 2000. – 23 p. ; 21 cm – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 23 (5 pavad.). – Tiražas [50] egz.

Romas Masteika* (1937–2009)

 1. Dvikova : [apsakymai, apysaka]. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 221, [3] p. ; 22 cm – Tiražas [1000] egz. – ISBN 5-415-01771-2 (įr.)

 2. Galva debesų nepramuši : [publicistika]. – Vilnius : Žuvėdra, [2004] (Kaunas : Aušra). – 206, [2] p. : iliustr. ; 20 cm – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986-500-92-3

 3. Kotryna Akmen : romanas. – Vilnius : RaMastas, [2005] (Vilnius : Standartų sp.). – 126, [1] p. ; 22 cm – Tiražas [700] egz. – ISBN 9986-9314-1-X (įr.)

 4. Kur deivės Veliuonės šypsena : [apsakymai, apysaka] / [iliustracijos dailininko Vladislovo Žiliaus]. – Vilnius : Valstiečių laikraštis, 1998. – 221 p. : iliustr. – ISBN 9986-847-09-5 : 6.00

 5. Pro istorijos rūką : Aps. ir dram. apys.. – Vilnius : RaMastas, 1992. – 81, [1] p.

 6. Vytautas Didysis : [apsakymas, publicistika]. – Vilnius : RaMastas [i. e. R. Masteika], 2006 (Vilnius : Standartų sp.). – 63, [1] p. : iliustr. ; 31 cm – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-665-59-9 (įr.)

 7. Žalgirio mūšis : [istorinis apsakymas]. – Vilnius : PĮ „RaMastas”, 1999 ([Vilnius] : AB „Vilspa”). – 55, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-9314-0-1 : 20.00

Jolanta Metlovaitė-Beresnevičienė (g. 1969)

 1. Giliai ir oriai : apysaka, eilėraščiai. – Kaunas : AB spaustuvė „Aušra“, 2004 (Kaunas : Aušra). – 141, [2] p. ; 24 cm – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-532-33-5 (įr.)

 2. Tylos namai : apsakymai / [autorės iliustracijos ir viršelis]. – Kaunas : R. Belovo l-kla, 1997. – 125, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-817-06-4 : 3.00

 3. Tylos žaibai : eilėraščiai / iliustracijos Jolantos Metlovaitės. – [Kaunas : S. n.], 1995 („Aušra“). – 70, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-407-21-4 : 4.00

Vytautas Mikutis (g. 1926)

 1. Kunigas Petras Mikutis Viešpaties vynuogyne : eseistiniai apmąstymai bei prisiminimai. – Kaunas : [V. Mikutis], 2009 (Kaunas : Spalvų kraitė). – 264 p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-800-45-3 – Tas pats: Skaitmeniniu formatu: CD-ROM

Kazys Misius (g. 1942)

 1. Didysis knygnešys Jurgis Bielinis / Kazys Misius, Benjaminas Kaluškevičius ; Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. – Vilnius : Diemedis, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 311, [1] p. : iliustr., faks., portr. – ISBN 9986-23-131-0. – ISBN 978-9986-131-8 (klaidingas)

 2. Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas / [Kazys Misius, Svetlana Poligienė ; sudarytojai Juozas Bardauskas, Svetlana Poligienė]. – Vilnius : Savastis, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 203, [1] p. : iliustr., žml. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – ISBN 978-9986-420-76-7

 3. Lietuvos dvarų sodybos: atlasas : Šilalės rajono savivaldybė / sudarytojai Rasa Butvilaitė, Kazys Misius ; redakcinė kolegija: Rasa Butvilaitė … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 300 p. : iliustr., žml. – Santr. angl. – ISBN 978-609-447-006-6

 4. Lietuvos katalikų bažnyčios : žinynas / Kazys Misius, Romualdas Šinkūnas ; Nuotr. K. Misiaus. – Vilnius : Pradai, 1993. – 623 p. : iliustr., žml. – ISBN 9986-405-05-X : 15.00

 5. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. – Vilnius : Diemedis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 670, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl., rus. – ISBN 9986-23-117-5 (įr.)

Remigijus Naužemys (g. 1940)

 1. Ąžuolų giria : stipriausi Lietuvos dziudo ir sambo imtynininkai. – Vilnius : Technika, 1996 (Poligr. paslaugų įm.). – 285, [1] p. : iliustr. – Santr. angl., rus. – Bibliogr. : p. 281 (8 pavad.) – ISBN 9986-05-245-9 : 15.00 LTL

 2. Beverly Shores lietuviai prie Mičigano. – Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. R. Naužemys], 2005 (Vilnius : Standartų sp.). – 322, [2] p., [14] iliustr. lap. : iliustr., portr. ; 25 cm – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 322 (22 pavad.). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-592-96-6 (įr.)

 3. Harmoningo kūno formavimas / Remigijus Naužemys, Juozas Saplinskas. – Vilnius : Vilniaus univ. l-kla, 1998. – 172 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 168–169 – ISBN 9986-19-320-6 : 10.00

 4. Treniruokliai ir jėgos ugdymo metodika. – Vilnius : Danielius, 1994 (B.S.P.B. sp.). – 47, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 47

 5. Vytautas Peseckas : JAV lietuvis – Lietuvos aviacijos puoselėtojas / Vilniaus universitetas, Lietuvos aviacijos muziejus. – Kaunas : Nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. Arx Baltica] ; Vilnius : Plieno sparnai, 2007 ([Kaunas] : Arx Baltica). – 422, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-755-21-0 (įr.)

Virgilijus Noreika (g. 1960)

 1. Kryžkelėj be ženklų : eilėraščiai / iliustravo A. Gaudiešius. – Klaipėda : Rytas, 1993. – 65, [1] p. : iliustr.

Vincentas Petkevičius*

 1. Kaltinėnų mokykla 1945–2005 metais. – Klaipėda : R. Petkevičiaus leidykla-spaustuvė [i.e. R. Petkevičiaus įmonė], 2007 (Klaipėda : R. Petkevičiaus įm.). – 135, [1] p. : iliustr.– ISBN 978-9955-9683-5-1

Irena Petkutė (1932–1953)

 1. Ne mirt – gyvent atėjom : partizanų Irenos Petkutės-Neringos ir Mečislovo Dargužo-Aro poezija / [sudarė Teresė Ūksienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 139, [2] p. : iliustr. , faks. , portr. – ISBN 978-9955-03-446-9 (įr. )

Donatas Petrošius (g. 1978)

 1. Aoristas : eilėraščiai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 135, [1] p. – ISBN 978-9986-39-592-8

 2. Iš tvermės D : eilėraščiai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). – 85, [1] p. – (Pirmoji knyga : PK). – ISBN 9986-39-350-7

Juozas Pričinauskas

 1. Aprangos žodynas : lietuvių-anglų-vokiečių-prancūzų-rusų kalbų aprangos žodynas. – Vilnius : Apyaušris, 2002 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 262 p. ; 21 cm – Virš. antr. – Bibliogr.: p. 262. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 9986-467-55-1

 2. Kailių ir jų gaminių asortimentas : metod. rekomendacijos / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus univ., 1991. – 36 p. : iliustr.

 3. Rusų-lietuvių kalbų prekių žodynas = Русско-литовский товарный словарь : apie 40000 terminų / [redaktoriai: A. Kinderys, A. Račis]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 734 p. – Bibliogr.: p. 7 – ISBN 5-420-01375-4 : 40.00

Henrikas Rimkus (1958–2004)

 1. „Sprigtas”: seniausias, geriausias, vienintelis…. – [Alytus : UAB „Alytaus spaustuvė”, 2004] (Alytus : Alytaus sp.). – 39, [1] p. : iliustr. ; 15 x 21 cm – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-472-82-2

 2. Sušaudytos dainos : Dzūkijos partizanų dainos / sudarė ir parengė V. Ledas, H. Rimkus. – Vilnius : Vaga, 1990. – 366, [1] p., 8 iliustr. lap. + priedas (39 p., natos). – ISBN 5-415-00859-4 : 5.00

Teresė Rubšytė-Ūksienė (g. 1931)

 1. Atvirai : [satyrinės miniatiūros]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 157, [3] p. – ISBN 978-9955-03-509-1

 2. Barborytė ir Motiejukas : [eilėraščiai vaikams] / [iliustracijos Šilalės meno mokyklos mokinių]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 53, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-03-609-8

 3. Be Tavęs – aš niekas, Tėvyne : [eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 118, [2] p. : iliustr. – ISBN 9955-03-258-8

 4. Benas ir stirniukas : [eilėraščiai vaikams] / [iliustravo Šilalės meno mokyklos moksleiviai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 93, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-03-347-9

 5. Dvi pelytės : eilėraščiai vaikams / dailininkė Ramunė Gromnickienė. – Klaipėda : Eldija, 1996 (Klaipėdos rytas). – 39 p. : iliustr. – ISBN 9986-11-027-0 : 1. 00

 6. Dvi sesytės žemuogytės : poezija vaikams / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 1999 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 54, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-053-X : 5. 00

 7. Grybų lietus : [eilėraščiai vaikams] / [Šilalės meno mokyklos moksleivių piešiniai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 109, [2] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-03-454-4

 8. Kiškio kopūstai : (eilėraščiai vaikams) / [iliustracijų autorė Skirmantė Černiauskaitė]. – Klaipėda : Eldija, 1995 (Klaipėdos rytas). – 51, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-018-1 : 4 Lt

 9. Kulverstukas : eilėraščiai vaikams / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 37, [3] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-089-0

 10. Liepsnok, širdie! : [poezija] / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 2000 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 114, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-069-6 (įr. )

 11. Neapleisk Tėvynės, Dieve : [eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas ; Šilalė : T. Ūksienė, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 167, [1] p. – ISBN 978-9955-03-461-2 (įr. )

 12. Paspirtukas : eilėraščiai vaikams / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 56 p. : iliustr. – ISBN 9986-11-095-5

 13. Pienių laukas : eilėraščiai vaikams / [dailininkas Marius Zavadskis]. – Klaipėda : Eldija, 2001 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 29, [3] p. : iliustr. – Išleista aut. lėšomis. – ISBN 9986-11-076-9

 14. Pūkes : [apsakymėliai vaikams žemaitiškai] / [iliustracijų autoriai Laurīnuks Juknius, Rokas Laugalys, Meda Vitartaitė, Augustė Krenciūtė, Giedrė Gedeikytė, Aušrinė Pudževytė, Gabija Aurylaitė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 30, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-03-619-7

 15. Pupa ir žirnis : eilėraščiai vaikams / [viršelio ir iliustracijų autorė Valda Grigaliūnienė]. – Klaipėda : Eldija, 1997 (Kaunas : Morkūnas ir KO). – 34, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-11-040-8 : 2. 00

 16. Stovėki kryžkelėj tvirta : [eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 163, [3] p. – ISBN 9955-03-312-6 (įr. )

 17. Tėvynė ir širdis – viena : [eilėraščiai]. – Šilalė [i. e. Kaunas] : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 167, [1] p. – ISBN 978-9955-03-596-1 (įr. )

 18. Tėvyne mana : poezija. – Klaipėda : Eldija, 1998. – 133, [4] p. , įsk. virš. : portr. – ISBN 9986-11-048-3 : 7. 00

 19. Verta tikėti saule : poezija. – Klaipėda : Eldija, 1993. – 155 p.

 20. Zuikeli biedas : [eilėraščiai vaikams] / [iliustravo Šilalės meno mokyklos moksleiviai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 79, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-03-361-4

Antanas Rubšys (1923–2002)

  1. Ateikite ir pamatykite. – Brooklyn (N. Y. ) : Krikščionis gyvenime, 1990. – 279 p. : iliustr. , portr. – (Krikščionis gyvenime ; nr. 27)

  2. Dievo ir žmogaus pokalbio teologija Senajame Testamente / Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, VPU Tikybos katedra. – Vilnius, 2002. – 68 p.

  3. Dievo ir žmogaus pokalbio teologija Senajame Testamente / Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, VPU Tikybos katedra. – Vilnius, 2002. – 68 p.

  4. Islamas : religija, kultūra, valstybė. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 116, [2] p. , [16] iliustr. lap. – ISBN 9986-04-190-2

  5. Raktas į Naująjį Testamentą. – Fotografuotinė laida. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 1997. – 2 d. - ISBN 9986-04-062-0

D. 1 : Bendrija : sąjūdis. – 1997. – 392 p. : iliustr. , žml. – Bibliogr. : p. 365–370. – Vardynas: p. 384–392. – ISBN 9986-04-061-2

D. 2 : Bendrija : organizacija. – 1997. – 424 p. : iliustr. , žml. – Bibliogr. : p. 389–396. – Vardynas: p. 417–424. – ISBN 9986-04-063-9

 1. Raktas į Senąjį Testamentą. – Fotografuotinė laida. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 1995–1996 (Kaišiadorys : Adomo Jakšto sp. ). – 3 d. – ISBN 9986-04-038-8 ((bendras)) : 10. 00

  D. 1 : Sandora ir Mesijas. – 1995. – 515 p. : iliustr. , žml. – Bibliogr. : p. 471–479. – Naudotų Šv. Rašto skaitinių bei dalykų ir vardų r-klės: p. 481–515. - ISBN 9986-04-037-X

  D. 2 : Pranašai ir karaliai. – 1996. – 527 p. : iliustr. , lent. , žml. – Bibliogr. : p. 483–490. – Naudotų Šv. Rašto skaitinių bei dalykų ir vardų r-klė: p. 491–527. – ISBN 9986-04-042-6

  D. 3 : Tiltai ar sienos? – 1996. – 521, [1] p. : iliustr. – Bibliogr. : p. 477–486. – Naudotų Šv. Rašto skaitinių r-klė: p. 487–501. – Dalykų ir vardų r-klė: p. 503–522. – ISBN 9986-04-043-4

 2. Šventojo Rašto kraštuose. – 2-oji laida. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 1998. – 3 d. : iliustr. – ISBN 9986-04-090-6 ((3 d. )) : 30. 00

D. 1. – [3], 394, [1] p. , [8] iliustr. lap. – Kn. t. p. : Pažinęs didžiąją tiesą / Algimantas Liekis. – R-klės: p. 376–394, [1]. – ISBN 9986-04-089-2

D. 2 : Apaštalo Pauliaus pėdsakais. – xii, 615 p. , [4] iliustr. lap. – R-klės: p. 595–615. – ISBN 9986-04-092-2

D. 3 : Apaštalo Pauliaus pėdsakais. – 435, [1] p. , [8] iliustr. lap. – Kn. taip pat: Pratarmėlė pirmajam leidimui / Stasys Santvaras, p. 8–10. – R-klės: p. 413–[436]. – ISBN 9986-04-098-1

Virginijus Rudys (g. 1970)

 1. Vasaros gulbės giesmė : [eilėraščių rinkinys]. – Vilnius : Piketas, [2006] (Vilnius : Piketas). – 71, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-439-34-5

Kostas Stasys Rupšys (g. 1919)

 1. Žąsiaganis : [prisiminimų nuotrupos, eilėraščiai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 134, [1] p. ; 20 cm. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-03-346-0

Elena Skaudvilaitė* (g. 1935)

 1. Laikas, likimas, viltis : poezija. – Kaunas : Judex, 2001 (Kaunas : Judex). – 124 p. – ISBN 9986-948-55-X

 2. Ne gegutės balsas : poezija. – Klaipėda : Eldija, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 142, [2] p. : portr. – ISBN 9986-11-085-8

 3. Upelis šnara : eilėraščiai. – Vilnius, 1990. – 107 p.

Stasys Skrodenis (g. 1938)

 1. Augustas Robertas Niemis : medžiaga bibliografijai / Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginis institutas, 1992. – 34 p. : iliustr. , portr.

 2. Baubliai : trumpos žinios turistui. – [Klaipėda : Druka], 2007 (Klaipėda : Druka). – 31, [2] p. , įsk. virš. : iliustr., žml. – Virš. aut. nenurodytas. – ISBN 978-9955-735-10-6

 3. Folkloras ir folklorizmas : mokymo knyga / Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : VPU l-kla). – 209, [1] p. – (Mokymo priemonė). – ISBN 9955-20-080-4

 4. Folkloras ir gyvenimas : straipsnių rinkinys / Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių kalbos katedra. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010 (Vilnius : Spauda). – 488, [1] p. – ISBN 978-9955-20-578-4 (įr. )

 5. Kaip pasakyti suomiškai = Kuinka sanotaan suomeksi : lietuviški suomiški pokalbiai. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1993. – 41 p. – (abc programa). – 1. 00

 6. Lietuviški suomiški pokalbiai = Kuinka sanotaan suomeksi : ABC programa / [redagavo: Genovaitė Savickienė, Taisto Tolvanenas]. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1993. – 41, [1] p.

 7. Lietuviški-suomiški pokalbiai = Liettualais-suomalainen keskusteluopas. – Vilnius : Margi raštai, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 200 p. – ISBN 978-9986-09-347-3

 8. Lietuviški-suomiški pokalbiai : abc programa. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1993. – 42 p. – 2 Lt 64 ct

 9. Lietuvos ir Suomijos draugija, 1927–2000 = Liettua-Suomi-seura, 1927–2000 : istorijos apybraiža. – Vilnius : [Džiugas], 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 174, [1] p. , [8] iliustr. lap. – (Suomi-Liettua kultuurisäätiön julkaisuja = Suomijos ir Lietuvos kultūros fondo leidinys, ISSN 1795-3561 ; no. 2). – ISBN 9986-29-048-1

 10. Suomija ir Lietuva : istorinių ir kultūrinių ryšių vagos : straipsnių rinkinys. – Vilnius-Helsinkis [i. e. Vilnius] : Margi raštai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 469, [2] p. – (Suomi-Liettua kultuurisäätiön julkaisuja = Suomijos ir Lietuvos kultūros fondo leidinys, ISSN 1795-3561 ; no. 3). – Virš. aut. nenurodytas. – ISBN 978-9986-09-391-6

 11. Tautosakos rinkėjo vadovas : metodinė priemonė studentų tautosakinei praktikai / Lietuvos kraštotyros daugija. – 3-oji patais. laida. – Vilnius : [V. Kempino įm. „Valgra“] : LKD, 2002 (Vilnius : Valgra). – 83, [1] p. – ISBN 9955-493-05-4

 12. P. Arumaa kirjad L. Girale / leedukeelsest tlk. M. Loodus. – Tallinn : [s. n. ], 1990. – P. : 433–435. – Atsp. iš: Keel ja kirjandus, 1990. Nr. 7

 13. Литовско-эстонско-финские древние культурные фольклорные связи : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук : (10. 01. 09 фольклористика) / Вильнюсский университет. – Вильнюс : [s. n. ], 1992 (типография Вильнюсского университета). – 24 p.

Irena Smetonienė (g. 1961)

  1. Garsinės reklamos stilius : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, 04 H / Vilniaus universitetas. – Vilnius : VU l-kla, 2001 ([Vilnius] : VU l-klos sp.). – 29, [1] p. ; 21 cm – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 29 (4 pavad.). - Tiražas 50 egz.

  2. Reklama… Reklama? Reklama! : monografija. – Vilnius : Tyto alba, 2009 ([Kaišiadorys] : AJS sp.). - 206, [1] p. ; 24 cm – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 198–204. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-16-688-7

  3. Tarties ir kirčiavimo pratybos žurnalistams / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 31, [2] p. ; 21 cm – Bibliogr.: p. 32. – Tiražas 507 egz. – ISBN 978-9955-33-541-2

Stefa Statkevičienė

 1. Dainas dainuojam Lietuvoj : ansamblio „Kuplė“ jubiliejinis leidinys, 1990–2000 / Stefa Statkevičienė. – Klaipėda : Eglė, 2000 ([Klaipėda] : Druka). – 103, [1] p. : iliustr. , faks. , gaid. – ISBN 9986-719-07-0

Vladas Statkevičius* (1911–1999)

 1. Šilališkiai : darbai ir papročiai / moksl. red. V. Milius ; Šilalės raj. žml. parengė R. Kunskas. – Vilnius : Mokslas, 1992. – 134, [1] p. : iliustr. – (Lietuvių etnografijos šaltiniai) – ISBN 5-420-00714-2 : 5.00

Vaclovas Straukas (g. 1923)

 1. Fotografijos : [albumas] / [sudarytojas Remigijus Treigys ; tekstas: Anders Kreuger, Danguolė Ruškienė ; vertėjos Jūratė Juškienė, Kristina Sprindžiūnaitė]. – Klaipėda : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2007 ([Klaipėda] : S. Jokužio l-kla-sp.). – 117, [2] p. : iliustr. ; 31 cm – Gretut. tekstas liet., angl., vok. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-9993-1-7 (įr.)

Benediktas Šetkus (g. 1960)

 1. Darbas su istorijos šaltiniais : praktiniai patarimai. – Vilnius : Vaga, [2002] (Vilnius : Standartų sp.). – 118, [2] p. : iliustr., faks. – ISBN 5-415-01622-8

 2. Gyvenamosios vietovės istorija: žmonės, įvykiai, paminklai : medžiaga bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). – 22, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Aut. nurodytas virš. – Tiražas 1100 egz. – ISBN 978-9955-20-337-7

 3. Senovės istorija : [7 klasei] / Benediktas Šetkus, Liucija Pobedinska. – Vilnius : Kronta, 1998 (Riga : Jāņa sēta). – 253, [1] p. : iliustr., žml. – ISBN 9986-879-08-6. – Kitos laidos: 1999, 2001, 2003, 2004, 2006; lenkų kalba: 2001; Brailio raštu: 1998, 1999.

 4. Tautinių mažumų mokykla Lietuvoje 1918–1940 metais : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 (Vilnius : VPU l-kla). – 30, [2] p.

Kazys Kęstutis Šiaulytis* (g. 1953)

 1. Aukštagirės pažintinis pėsčiųjų-dviratininkų takas = Aukštagiria walking and cycle path : kviečia Varnių regioninis parkas / [sudarytojas K. Praeras ; dailininkas K. K. Šiaulytis]. - [Kaunas] : Lututė, 2006. – 23, [1] p. : iliustr. ; 21 cm – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-692-35-9

 2. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai teisininkai / Lietuvos teisės akademija ; [santrauką į anglų kalbą išvertė R. Metiūnienė]. – Vilnius : Lietuvos teisės akad., 1998. – 91, [1] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale – ISBN 9986-518-52-0 : 10.00

 3. Mano nauji atradimai : tikrovės formos, erdvės, spalvos : dailės vadovėlis 6 klasei. – Kaunas : Šviesa, 2005 (Kaunas : Spindulys). – 159, [1] p. : iliustr. ; 26 cm – ISBN 5-430-04150-5

 4. Moku piešti : dailės vadovėlis 5 klasei. – 1-oji laida, 2007 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 159, [1] p. : iliustr. ; 26 cm – Tiražas 1000 egz. – ISBN 5-430-04073-8

 5. Senųjų kultūrų šviesa : dailės vadovėlis 7 klasei. – 1-oji laida, 2007 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Vilnius : Spauda). - 175, [1] p. : iliustr. ; 27 cm – Tiražas 1500 egz. –ISBN 978-5-430-04899-0

 6. Varnių regioninis parkas [Grafika] : akvarelės. – Varniai (Telšių raj.) : Varnių regioninio parko direkcija, 2002. – 1 apl. (8 atvirukai) : spalv. ; 10 x 15 cm

Aleksandras Šidlauskas* (g. 1939)

 1. Alkana šarka : aforizmai. – Vilnius : [UAB „Karminas”], 2003 (Vilnius : Karminas). – 342 p. ; 10 cm – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-9564-1-0

 2. Amžinas šešėlis : sonetai. – Vilnius : [A. Šidlauskas], 2004 (Vilnius : Baltijos kopija). – 284, [2] p. ; 15 cm – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-592-78-8

 3. Atminimo šulinys : miniatiūros. – Vilnius : [A. Šidlauskas], 2005 (Vilnius : Karminas). – 302 p. ; 16 cm – Tiražas 150 egz. – ISBN 9955-665-43-2

 4. Tautos kultūros pagrindai : Konsp. ž. ū. m-klų moksleiviams / Lietuvos ž. ū. m-ja ; Mokymo metodikos centras. – Vilnius : Lietuvos ž. ū. m-jos Informacijos ir leidybos centras, 1993. – 79 p.

 5. Žingsnių aidas : bibliografinis aprašas. – [Vilnius] : A. Šidlauskas, 2008 (Vilnius : Karminas). – 42, [1] p. ; 21 cm – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-800-83-5

Aldona Šulskytė* (1930–2008)

 1. Dangus niekada nėra tuščias : eilėraščiai, pasakojimai, straipsniai / sudarė Vytenė Muschick ; iliustravo Laima Grikšaitė-Kėrienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 215, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9986-39-624-6 (įr. )

 2. Vėjas nukirptais plaukais : poezija. – Klaipėda : Eldija, 2001 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 106, [2] p. : iliustr. , portr. – ISBN 9986-11-075-0

Domininkas Ūksas (1922–1997)

 1. Užkalnės kaimo istorija [Šilalės rajonas]. – Klaipėda : Eldija, 2000 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 98, [2] p. : iliustr. ; 20 cm

Edvardas Urbonas (g. 1927)

 1. Tyruose šaukiančiojo balsas / [piešiniai Reginos Baltikauskaitės]. – Vilnius : Žiburys, 1997. – 79 p. : iliustr. – Kn. taip pat: Pratarmės vietoje / E. Urbonas – ISBN 9986-524-12-1 : 5.50

Daiva Vaitkevičiūtė* (g. 1970)

 1. Kamilė nori mirti : [romanas]. – Panevėžys : Magilė, 2005 (Vilnius : Spauda). – 358, [1] p. – ISBN 9986-956-46-3 – Kitos laidos: 2007, 2008, 2009

 2. Marius Pietaris ir Burtų knyga : [apysaka] /; [iliustravo Neringa Žukauskaitė]. – Vilnius : Rosma, 2004 (Vilnius : Spauda). – 286, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-00-407-1 (įr. )

 3. Marius Pietaris ir Juodasis bokštas : apysaka / dailininkė Neringa Žukauskaitė. – Vilnius : Rosma, 2006 (Aušra). – 288 p. : iliustr. – ISBN 9986-00-408-X

 4. Monikai reikia meilės : [romanas]. – Panevėžys : R. Magilienės įm. „Magilė“, [2001] (Vilnius : Spauda). – 347, [1] p. ; 20 cm. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9986-956-25-0 – Kitos laidos: 2004, 2007, 2008

 5. Moterys meluoja geriau : romanas. – Panevėžys : R. Magilienės įm. „Magilė“, 2002. – 2 d. ; 20 cm. – ISBN 9986-956-31-5 – Kitos laidos: 2003, 2004, 2006, 2007, 2008

D. 1. – [2002] (Vilnius : Spauda). – 237, [1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 9986-956-29-3

D. 2. – [2002] (Vilnius : Spauda). – 287, [1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 9986-956-30-7

 1. Noriu kito vyro : [miniatiūros]. – Panevėžys : Magilė, 2004 (Vilnius : Spauda). – 206, [2] p. – ISBN 9986-956-41-2 – Kitos laidos: 2006, 2007

 2. Pasimatymas su žudiku : erotinis meilės romanas / redagavo Sofija Sasnauskaitė. – Vilnius : Rosma, 2003 (Kaunas : Aušra). – 277, [1] p. – ISBN 9986-00-380-6 (įr. ) – Kitos laidos: 2008, 2009

 3. Trise prieš mafiją : [apysaka] / [iliustracijos Andriaus Zakšausko]. – Panevėžys : Magilė, 2006 (Vilnius : Standartų sp. ). – 173, [3] p. : iliustr. – ISBN 9986-956-48-X – Kitos laidos: 2007, 2010

Norbertas Vėlius (1938–1996)

 1. Lietuvių liaudies pasakos „Vilko dainavimas“ (AT 163) ištakos. – [Vilnius : s. n. ], 1990. – [12] p. – Teksto antr. – Be viršelio. – Atsp. iš: Lituanistica, 1990, Nr. 3, p. 95–[106]

 2. Lietuvių mitologijos rekonstrukcija. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993. – [16] p. , įsk. virš. – Aut. ir antr. nurodyti teksto pradžioje. – Atsp. iš: Tautosakos darbai, 1993, t. 2(9), p. 55–70

 3. Tikras karalius, kuris bijo mašinų ir elektros [Brailio raštas] : pasakos / techninis redaktorius Henrikas Stukas. – Vilnius : UAB „Brailio spauda“, 2002 (Vilnius : UAB „Brailio spauda“, 2002). – 1 kn. ; 2 laidos lankai. – Išleista : Samsung – Korėjos nacionalinės UNESCO komisijos švietimo fondo lėšomis. – Spausdinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius: „Lietuvos rašytojų s-gos“ l-kla, 1999.

 4. Tikras karalius, kuris bijo mašinų ir elektros : pasakos / [iliustravo Ramunė Vėliuvienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1999 (Vilnius : Vilspa). – 54, [2] p. : iliustr. – ISBN 9986-39-104-0

Edvardas Vidmantas (g. 1929)

 1. Religinis tautinis sąjūdis Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje / LKMA, Lietuvos istorijos inst. – Vilnius : Katalikų akad., 1995 (Kaunas : Judex). – 308 p. – Santr. vok. – Bibliogr.: p. 273–288 (332 pavad.). – Pavardžių ir geogr. vardų r-klės : p. 289–306 – ISBN 9986-592-11-9 : 8.00

Mečislovas Vitkus (g. 1923)

 1. Odos defektų plastikos principai ir rekonstrukcinė rankos chirurgija : metodiniai nurodymai / Mečislovas Vitkus ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1995 (Vilnius : VU sp.). – 64 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 64 (12 pavad.). – Tiražas 110 egz. – ISBN 9986-19-118-1 : 4.00

Šilalės rajono literatų kūrybos rinktinės ir autorių rinkiniai

 1. Ąžuolas folklore ir kultūroje : straipsnių rinkinys / Šilalės rajono savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybės Bijotų seniūnija ; sudarė Stasys Skrodenis. – Šilalė [i. e. Vilnius] : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010 ([Vilnius : VPU l-kla]). – 140, [1] p. : iliustr. ; 20 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-20-557-9

 2. Einantį kelias pasitinka : Šilalės rajono moksleivių kūryba. – Vilnius : Trys žvaigždutės, [2004] (Vilnius : Spauda). – 94, [3] p. , įsk. virš. : iliustr. ; 25 cm

 3. Šiam kraštui gyvenu… : Šilalės rajono literatų klubo „Versmė“ kūrybos almanachas / [sudarė Stefa Minutaitė]. – Marijampolė : Piko valanda, 2005. – 129, [3] p. ; 21 cm

 4. Šimtmečių pavėsy : Šilalės rajono literatų klubo „Versmė“ kūrybos almanachas / [sudarė ir redagavo Stefa Minutaitė]. – Šilalė [i. e. Kaunas] : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 132, [1] p. ; 20 cm

 5. Žemaitijos dvarų meno kolekcija „Alkos“ muziejuje : katalogas / sudarytoja Zita Dargaitė. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 130 p. : iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-447-005-9

Parengė Vida Beržinienė, Virginijus Jocys ir Tomas Petreikis

2011 m.