2018 metų žymių kraštiečių sukaktys ir jubiliejai

GIMĘ ŠILALĖS RAJONE

BIRBALAS VINCAS (1863 Reistruose, Pajūrio vls. –?), knygnešys. Sukanka 155 m.

BUDZINSKIS JUOZAS (1903 05 07 Kaltinėnuose – 1982), pedagogas, pedagogikos mokslų daktaras, profesorius. Sukanka 115 m.

DAUKŠA STASYS (1908 04 30 Traksėdyje, Kvėdarnos vls. - ?), teisininkas, diplomatas. Sukanka 110 m.

GEČAS JONAS (1953 03 29 Teneniuose, Šilalės r.), pedagogas, pulkininkas. Sukanka 65 m.

GIRĖNAS STASYS (tikr. pav. Girskis,  1893 10 04 Vytogaloje, Kaltinėnų vls. – 1933 07 17 Soldino miške Vokietijoje prie dab. Mislibožo, Lenkija), transatlantinis lakūnas. Sukanka 125 m.

JAKAS POVILAS (1908 06 10 Kvėdarnoje – 1968 03 23 Kaune), kunigas, religinis filosofas - modernistas. Sukanka 110 m.

JAUNIUS KAZIMIERAS (1848 05 18 Lembe, Kvėdarnos vls. – 1908 03 09 Peterburge), kunigas, kalbininkas. Sukanka 170 m.

JURGELEVIČIENĖ – LUKOŠEVIČIŪTĖ MARIJA (1948 09 22 Dirgėluose, Kaltinėnų apyl.), prozininkė, poetė, eseistė, fotografė. Sukanka 70m.

KAIRYS JUOZAPAS (1938 06 20 Teneniuose, Kvėdarnos vls. – 2008 10 11), kompozitorius, choro dirigentas. Sukanka 80 m.

KARALAVIČIUS ALEKSAS (1958 12 28 Prapyme, Šilalės r.), lakūnas, sporto meistras. Sukanka 60 m.

KIBELIS KAZIMIERAS (1868 03 15 Lomoje, Kvėdarnos par. – 1902 02 16 Žasliuose.), kunigas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas. Sukanka  150 m.

KULAKAUSKAS SIMONAS (APIE 1833 Šilalės vls. - ?), 1863 sukilimo dalyvis, knygnešys. Sukanka 185 m.

RUBŠYS ANTANAS (1923 11 05 Bučiuose, Laukuvos vls. – 2002 08 27 Niujorke, palaidotas Laukuvoje), kunigas, profesorius. Sukanka 95 m.

SKRODENIS STASYS (1938 01 16 Padvariuose, Skaudvilės vls.), tautosakininkas, vertėjas, humanitarinių mokslų habil.. daktaras, profesorius.  Sukanka 80 m.

STRAUKAS VACLOVAS (1923 11 08 Požerėje, Laukuvos vls. – 2017 07 20), fotografas. Sukanka 95 m.

TALLAT-KELPŠA KAZYS (1893 10 28 Padievyčio vnsd., Laukuvos vls. - ?),brigados generolas, diplomatas. Sukanka 125 m.

TOMARIENĖ – PIPIRAITĖ SOFIJA (1913 08 19 PAJŪRALYJE, Kvėdarnos vls. - 2002), mokytoja, rašytoja. Sukanka 105 m.

VĖLIUS NORBERTAS (1938 01 01 Gulbėse, Kaltinėnų vls. – 1996 06 23 Vilniuje.), tautosakininkas, motologas, humanitarinių mokslų habil.. daktaras, profesorius. Sukanka 80 m.

VITKUS MEČYS (1923 04 17 Pagrybyje, Upynos vls. - 2012),gydytojas, mikrochirurgas, medicinos mokslų daktaras. Sukanka 95 m.

GYVENĘ IR DIRBĘ ŠILALĖS RAJONE

BALČIŪNAS KĘSTUTIS (1928 02 18 Karališkiuose, Šakių aps. – 1997 10 18 Kaune), farmacininkas, kraštotyrininkas, poetas. 1962-1993 m. dirbo Kvėdarnos vaistinėje. Sukanka 90 m.

BARTKEVIČIUS TOMAS (APIE 1828 Gargždų vls. – 1913 Kvėdarnoje), liaudies menininkas, drožėjas. Sukanka 190 m.

DUMBAUSKAS NARSUTIS (1938 06 21 Klaipėdoje), nusipelnęs Lietuvos sporto meistras. 1951-1956 mokėsi Laukuvos vidurinėje mokykloje.  Sukanka 80 m.

MANČINSKIS PETRAS (apie 1828 – 1893), kunigas, tremtinys. Sukanka 190 m.

TYRYLIS ANTANAS (1858 Krinčino par. – 1934 10 04 Juozapave), kunigas, visuomenės veikėjas. 1898-1914 Kvėdarnos klebonas. Sukanka 160 m.

VIZGIRDA KAZIMIERAS (1788 – 1861 01 07 Vilniuje), kunigas, religinės literatūros rengėjas, vertėjas. Kunigavo Laukuvoje. Sukanka 230 m.

Parengė Vida Beržinienė,
Bibliografijos ir kraštotyros skyrius