2017 metų žymių kraštiečių sukaktys ir jubiliejai

GIMĘ ŠILALĖS RAJONE

BALTIKAUSKAS JUOZAS (1902 12 01 Užjūryje, Šilalės vls. – apie 1971 Pajūryje), prozininkas, pedagogas. Sukanka 115 m.

BERESNEVIČIUS POVILAS (1837 03 06(02 22) Ryške, Šilalės vls. – 1888 02 20(08) Plungėje), kunigas, religinių raštų rengėjas. Sukanka 180 m.

BIRŽIŠKIS JONAS (1932 04 12 Bagdonuose, Šilalės vls.), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras I-VI Lietuvos Respublikos Vyriausybėse, Lietuvos kelių inžinierius, technologijos  mokslų daktaras. Sukanka 85 m.

BLIŪDŽIUS ALOYZAS (1957 Pajūralyje), sportinio ėjimo tarptautinės klasės sporto meistras. Sukanka 60 m.

DAUTARAS JONAS (1937 10 02 Pavėriuose, Šilalės r.), žurnalistas, socialinių mokslų daktaras. Sukanka 80 m.

JANKAUSKAITĖ ANGELĖ (1952 04 10 Didkiemyje), poetė. Sukanka 65 m.

JŪRAGIS JUOZAS (1917 10 03 Baltakalnyje, Laukuvos vls. – 2014 03 04 Australijoje), poetas, žurnalistas, redaktorius, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. Sukanka 100 m.

KAZIULIS PETRAS (1917 Kvėdarnoje – 1947 02 02 Komijoje), karininkas, Kvėdarnos savisaugos būrio vadas, partizanas. Sukanka 100 m.

KRANIAUSKIENĖ STEFA (Grikšaitė) (1927 Alkupyje – 1969 Kaune), farmacininkė, poetė. Sukanka 90 m.

LAURINAITYTĖ  STANISLAVA (1927 10 30 Zobielijoje, Šilalės vls. – 2012 12 25), dainininkė. Sukanka 90 m.

LOVČIKAS KLEMENSAS (1937 03 17 Vytogaloje, Upynos vls.), kraštotyrininkas, tautodailininkas. Sukanka  80 m.

MISIUS KAZYS (1942 02 05 Paymėžyje, Kvėdarnos vls.), istorikas, kraštotyrininkas. Sukanka 75 m.

MONSTVILAS ALBINAS (1902 Laukuvos vls. – 1943 Sibire), pedagogas, bibliotekininkas. Sukanka 115 m.

PRIČINAUSKAS JUOZAS (1917 11 24 Kvėdarnoje – 1998 04 15 Vilniuje, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras. Sukanka 100 m.

PYRANTIENĖ (BŪDVYTYTĖ) KOTRYNA (1942 03 03 Teneniuose), agrarinių mokslų daktarė. Sukanka 75 m.

RADAVIČIUS STASYS (1932 08 12 Zobielijoje  – 2009 05. Pajūryje), agronomas, poetas. Sukanka 85 m.

RAŠTUTIS PRANCIŠKUS (1867 Vilkų Lauke, Žvingių par. – 1920 09 24 Marcinkonyse), kunigas, Vilniaus krašto lietuvybės žadintojas. Sukanka 150 m.

RAUDONIUS GVIDAS (1952 05 12 Padvarninkuose, Kvėdarnos apyl.), dailininkas -  keramikas. Sukanka 65 m.

RIMKUS STANISLOVAS (1912 01 15 Prapyme, Kvėdarnos par. – 1942 06 20 Orenburge), kunigas, visuomenės veikėjas. Sukanka 105 m.

SIVICKIENĖ (KUIZINAITĖ) JADVYGA (1937 02 24 Driežuose, Šilalės vls.), biologė, gamtos mokslų daktarė. Sukanka 80 m.

STASYTIS ALOYZAS (1937 03 08 Pajūralyje – 2016 04 07), dainininkas, žurnalistas, fotografas. Sukanka 80 m.

STULGAITĖ BIRUTĖ (1952 08 08 Driežuose, Šilalės r.), dailininkė. Sukanka 65 m.

ŠIMUTIS LEONARDAS (1892 11 06 Šerikuose, Šilalės vls. - ?), visuomenės veikėjas, publicistas. Sukanka 125 m.

GYVENĘ IR DIRBĘ ŠILALĖS RAJONE

ANTANAVIČIUS KAZIMIERAS  (1937 11 25 Balsėnuose, Veiviržėnų vls. – 1998 04 16 Vilnius), inžinierius, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, AT deputatas, Seimo narys. Baigė Šilalės vidurinę mokyklą. Sukanka 80 m.

DIRMANTAS STASYS (1887 11 02 (14) Raseiniuose – 1975 01 26 Čikagoje), generolas, profesorius. Baigė Šilalės pradžios mokyklą. Sukanka 130 m.

DOVEIKA KOSTAS (1912 11 18 Minčaičiuose, Žagarės vls. – 1999 02 07 Vilniuje), literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras, valstyb. premijos laureatas. Mokytojavo Šilalės gimnazijoje. Sukanka 105 m.

GRINKEVIČIŪTĖ DALIA (1927 05 28 Kaune – 1987 12 25 Kaune), gydytoja, literatė, tremtinė. Dirbo Laukuvos ligoninėje gydytoja. Sukanka 90 m.

KŪDIS PRANCIŠKUS (1867 – 1932 Šilalėje), kunigas, kanauninkas, klebonas. Sukanka 150 m.

MASTEIKA ROMAS (1937 07 18 Veliuonoje, Jurbarko vls. – 2009 Vilnius), žurnalistas. Dirbo Šilalės laikraščio redakcijoje. Sukanka 80 m.

Parengė Vida Beržinienė,
Bibliografijos ir kraštotyros skyrius